Sistema de xestión da formación do profesoradoActividades con prazas libres
 

 Nota informativa:

1. Publicadas as actividades formativas da 1ª quincena de setembro do 1º trimestre do 2020 do Plan anual de Formación do Profesorado de FP. 

2. Nos próximos días abrirase tamén a inscrición nas actividades formativas do Plan Anual de Formación do Profesorado 2020-2021.

3. As actividades de Formación Profesional aínda que estean clasificadas como presenciais, realizaranse utilizando ferramentas de comunicación telemáticas, e nalgún caso, con algunha sesión presencial. Nestas sesións presenciais,  adoptaranse as medidas sanitarias  que require a situación actual derivada da pandemia do COVID-19. 

4. Durante os primeiros días de setembro, os centros educativos recibirán unha oferta formativa que se desenvolverá na súa propia aula virtual e dará resposta contextualizada ás necesidades do seu profesorado. Estas actividades de formación estarán relacionadas coa utilización e o aproveitamento didáctico das ferramentas tecnolóxicas institucionais.

Preguntas frecuentes: preguntas máis frecuentes sobre as actividades de formación
 

Consulta pública do plan de formación: consultas anónimas das actividades ofertadas no Plan Anual de Formación
 

Entrada no sistema/autentificación: acceso privado para acceder a inscrición nas actividades do Plan Anual de Formación, consultar a situación da persoa nas actividades nas que está inscrito, e outras tarefas de xestión