Sistema de xestión da formación do profesoradoActividades con prazas libres
 

 Nota informativa:

 

1. As actividades de Formación Profesional aínda que estean clasificadas como presenciais, realizaranse utilizando ferramentas de comunicación telemáticas, e nalgún caso, con algunha sesión presencial. Nestas sesións presenciais,  adoptaranse as medidas sanitarias  que require a situación actual derivada da pandemia do COVID-19. 

2. Durante o mes de xaneiro, os centros educativos recibirán unha oferta formativa sobre ensino mixto que se desenvolverá na súa propia aula virtual e dará resposta ás necesidades do seu profesorado. 

Preguntas frecuentes: preguntas máis frecuentes sobre as actividades de formación
 

Consulta pública do plan de formación: consultas anónimas das actividades ofertadas no Plan Anual de Formación
 

Entrada no sistema/autentificación: acceso privado para acceder a inscrición nas actividades do Plan Anual de Formación, consultar a situación da persoa nas actividades nas que está inscrito, e outras tarefas de xestión