Descrición da actividade


Título

VI Seminario de dinamización lingüística no ensino

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1001129
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  04/04/2011  -  08/04/2011
Data límite de inscrición: 25/03/2011
Lugar: Lugo
Prazas:  40

Horas totais

Horas presenciais: 15
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2010-2011

Criterios de selección

Coordinadores e membros dos equipos de normalización lingüística. Deberá acreditarse esta condición mediante certificación da dirección do centro.

Obxectivos

1.Reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos impulsando propostas que contribúan á consecución dunha competencia comunicativa oral efectiva.

2.Crear un espazo de referencia para a divulgación de estratexias, ferramentas e recursos para os equipos de dinamización da lingua galega.

3.Dar a coñecer experiencias viables e realistas que se están a desenvolver nos centros de ensino.

Contidos

1.A competencia comunicativa oral.

2.O rexistro culto da lingua.

3.Intercambios lingüístico-culturais entre centros educativos, e do alumnado coa terceira idade.

4.A lingua oral en educación infantil

5.A lingua oral en actividades complementarias e extraescolaresPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.es