Descrición da actividade


Título

Competencia comunicativa e competencia dixital nas áreas de lingua

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1101021
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  25/10/2011  -  17/11/2011
Data límite de inscrición: 22/09/2011
Lugar: Lugo
Prazas:  20

Horas totais

Horas presenciais: 20
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación primaria
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

511053 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua e literatura galega

511004 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

590053 - Profesores de ensino secundario. Lingua e literatura galega

590004 - Profesores de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

597024 - Mestres. Lingua castelá e literatura

597067 - Mestres. Lingua galega

Temas e subtemas

Plan anual - 2009-2010

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Contribuír a desenvolver a competencia dixital na área de lingua e literatura.

2.Elaborar materiais didácticos nas, clases de lingua e literatura, aproveitando as posibilidades que ofrecen as TIC.Desenvolver a

3.Valorar e avaliar a repercusión das TIC no desenvolvemento da competencia comunicativa.

Contidos

1.A competencia en comunicación lingüística e a súa relación coas TIC

2.Análise de distintas ferramentas de creación de contidos educativos na rede.

3.Deseño e elaboración de actividades baseadas na rede: usos e aplicación na aula.

4.Uso didáctico das ferramentas da web 2.0. As redes sociaisPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.es