Inicio

 

Premios ao alumnado

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior. Convocatoria 2019-2020

 Orde de convocatoria. DOG do 12 de abril

Solicitudes

Para realizar unha solicitude hai que facer o seguinte:

1. Cubrir a solicitude:

Para facer a solicitude hai que entrar na aplicación PremiosEdu con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Despois de acceder á aplicación PremiosEdu, hai que seleccionar a opción de menú “Solicitudes”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que hai que comprobar e/ou cubrir os datos persoais e de contactoos datos académicos e os méritos a alegarDespois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Solicitudes”. Nesta lapela hai que premer no botón “Engadir” e completar o resto de información relativa á solicitude. Unha vez cuberta a solicitude hai que gardar o borrador da mesma para poder facer a presentación electrónica.

2. Asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico:

Para asinar e facer a presentación electrónica da solicitude deberase acceder ao borrador da mesma na aplicación PremiosEdu e a continuación premer no botón Presentar E Firmar ESede Electrónica” que enlaza coa sede electrónica da Xunta de Galicia previa autenticación mediante Chave 365 ou certificado dixital.

Unha vez dentro da sede electrónica atoparase a solicitude xa cuberta. A continuaciónpoderase achegar a documentación para a cal non se autorizou a consulta por parte da administración e outra documentación que se considere oportuno.

Para solucionar as posibles dúbidas que poidan xurdir sobre o procedemento a seguir para realizar as solicitudes pódese consultar o manual da aplicación a través da seguinte ligazón.

Consulta de información da convocatoria 2018/2019 e anteriores nesta ligazón.  

 

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal. Convocatoria 2019-2020

18/12/20: Publicada no DOG a concesión dos premios.

Consulta de información da convocatoria 2019-2020 e anteriores nesta ligazón.

 

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico. Convocatoria 2019-2020

12/11/20: Publicada no DOG a concesión dos premios.

Consulta de información da convocatoria 2019-2020 e anteriores nesta ligazón.

Consulta de probas nesta ligazón.

 

Premios extraordinarios de bacharelato. Convocatoria 2019-2020

10/11/20: Publicada no DOG a concesión dos premios.

Consulta de información da convocatoria 2019-2020 e anteriores nesta ligazón.

Consulta de probas nesta ligazón.