Inicio

 

Premios ao alumnado


 

            Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior

  

Convocatoria 2018/19

Orde de convocatoria. DOG do 8 de xullo

Xurado de selección. DOG do 27 de xullo

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións provisionais

Anexo I

Anexo II

 

Puntuacións definitivas

Anexo I

                          Anexo II

 

                   Concesión

Orde de concesión. DOG do 10 de novembro

 

Orde de convocatoria. DOG do 22 de xullo

Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 10 de agosto

Lugares de realización da proba

 

                  Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Cualificacións

Provisionais

Definitivas

 

                   Concesión

Orde de concesión. DOG do 10 de novembro

  

     

            Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico

      

                  Convocatoria 2019/20

Orde de convocatoria. DOG do 24 de xullo

Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 10 de agosto

Lugares de realización da proba

 

                  Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Cualificacións

Provisionais

Definitivas

 

                   Concesión

Orde de concesión. DOG do 12 de novembro

 

        Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal

 

                   Convocatoria 2019/20

Orde de convocatoria. DOG do 8 de setembro

Comisión de selección. DOG do 8 de outubro

 

                  Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Puntuacións

Provisionais

Definitivas

 

                   Concesión

Orde de concesión. DOG do 18 de decembro

 

Convocatoria 2018-2019