Inicio

 

Premios ao alumnado

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior. Convocatoria 2019-2020

Orde de convocatoria. DOG do 12 de abril

Xurado de selección. DOG do 3 de maio

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións provisionais

Anexo I

Anexo II

 

Consulta de información da convocatoria 2018/2019 e anteriores nesta ligazón.  

 

Premios extraordinarios de bacharelato. Convocatoria 2020-2021

 Orde de convocatoria. DOG do 22 de abril

 Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 2 de xuño

 Lugares de realización da proba

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Puntuacións 

Provisionais

 

Consulta de información da convocatoria 2019-2020 e anteriores nesta ligazón.

Consulta de probas de convocatorias anteriores nesta ligazón.

 

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico. Convocatoria 2020-2021

Orde de convocatoria. DOG do 4 de xuño

Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 7 de xullo

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Consulta de información da convocatoria 2019-2020 e anteriores nesta ligazón.

Consulta de probas de convocatorias anteriores nesta ligazón.

 

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal. Convocatoria 2020-2021

Orde de convocatoria. DOG do 1 de xullo

 

Solicitudes

Para realizar unha solicitude hai que facer o seguinte:

1. Cubrir a solicitude:

Para facer a solicitude hai que entrar na aplicación PremiosEdu con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Despois de acceder á aplicación PremiosEdu, hai que seleccionar a opción de menú “Solicitudes”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que hai que comprobar e/ou cubrir os datos persoais e de contacto e os datos académicos. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapelaSolicitudes”. Nesta lapela hai que premer no botón “Engadir” e completar o resto de información relativa á solicitude. Unha vez cuberta a solicitude hai que gardar o borrador da mesma para poder facer a presentación electrónica.

2. Asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico:

Para asinar e facer a presentación electrónica da solicitude deberase acceder ao borrador da mesma na aplicación PremiosEdu e a continuación premer no botón Presentar En Sede Electrónica” que enlaza coa sede electrónica da Xunta de Galicia previa autenticación mediante Chave 365 ou certificado dixital.

Unha vez dentro da sede electrónica atoparase a solicitude xa cuberta. A continuación, deberase achegar a documentación para a cal non se autorizou a consulta por parte da administración e outra documentación que se considere oportuno.

Para solucionar as posibles dúbidas que poidan xurdir sobre o procedemento a seguir para realizar as solicitudes pódese consultar o manual da aplicación a través da seguinte ligazón.

 

Consulta de información da convocatoria 2019-2020 e anteriores nesta ligazón.