Inicio

 

Premios ao alumnado

 

Premios extraordinarios de bacharelato. Convocatoria 2018/19

 

Normativa

Probas de cursos anteriores

2006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018

Solicitudes

Para realizar unha solicitude hai que facer o seguinte:

1. Cubrir a solicitude:

Para facer a solicitude hai que entrar na aplicación premiosedu con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Despois de acceder á aplicación premiosedu, hai que seleccionar a opción de menú “Solicitudes”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que hai que comprobar e/ou cubrir os datos persoais e de contacto, os datos académicos e os méritos a alegar. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapelaSolicitudes”. Nesta lapela hai que premer no botón “Engadir” e completar o resto de información relativa á solicitude. Unha vez cuberta a solicitude hai que gardar o borrador da mesma para poder facer a presentación electrónica.

 

2. Asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico:

Para asinar e facer a presentación electrónica da solicitude deberase acceder ao borrador da mesma na aplicación premiosedu e a continuación premer no botón Presentar E Firmar En Sede Electrónica” que enlaza coa sede electrónica da Xunta de Galicia previa autenticación mediante Chave 365 ou certificado dixital.

Unha vez dentro da sede electrónica atoparase a solicitude xa cuberta. A continuación, poderase achegar a documentación para a cal non se autorizou a consulta por parte da administración e outra documentación que se considere oportuno.

 

Para solucionar as posibles dúbidas que poidan xurdir sobre o procedemento a seguir para realizar as solicitudes pódese consultar o manual da aplicación a través da seguinte ligazón.

 

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior. Convocatoria 2017/18

 

Normativa

Relacións provisionais

Relacións definitivas

Puntuacións provisionais