Inicio

 

Premios ao alumnado


 

            Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior

  

Convocatoria 2018/19

Orde de convocatoria. DOG do 8 de xullo

Xurado de selección. DOG do 27 de xullo

 

Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

Orde de convocatoria. DOG do 22 de xullo

Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 10 de agosto

Lugares de realización da proba

 

                  Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

  

     

            Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico

      

                  Convocatoria 2019/20

Orde de convocatoria. DOG do 24 de xullo

Tribunal e instrucións para a realización da proba. DOG do 10 de agosto

Lugares de realización da proba

 

                  Relacións provisionais

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

                  Relacións definitivas

Alumnado admitido

Alumnado excluído

 

        Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal

 

                   Convocatoria 2019/20

Orde de convocatoria. DOG do 8 de setembro

 

Solicitudes

Para realizar unha solicitude hai que facer o seguinte:

1. Cubrir a solicitude:

Para facer a solicitude hai que entrar na aplicación premiosedu con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Despois de acceder á aplicación premiosedu, hai que seleccionar a opción de menú “Solicitudes”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que hai que comprobar e/ou cubrir os datos persoais e de contactoos datos académicos e os méritos a alegarDespois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Solicitudes”. Nesta lapela hai que premer no botón “Engadir” e completar o resto de información relativa á solicitude. Unha vez cuberta a solicitude hai que gardar o borrador da mesma para poder facer a presentación electrónica.

 

2. Asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico:

Para asinar e facer a presentación electrónica da solicitude deberase acceder ao borrador da mesma na aplicación premiosedu e a continuación premer no botón Presentar E Firmar ESede Electrónica” que enlaza coa sede electrónica da Xunta de Galicia previa autenticación mediante Chave 365 ou certificado dixital.

Unha vez dentro da sede electrónica atoparase a solicitude xa cuberta. A continuaciónpoderase achegar a documentación para a cal non se autorizou a consulta por parte da administración e outra documentación que se considere oportuno.

Para solucionar as posibles dúbidas que poidan xurdir sobre o procedemento a seguir para realizar as solicitudes pódese consultar o manual da aplicación a través da seguinte ligazón.

 

Convocatoria 2018-2019