Inicio

 

Premios ao alumnado

 

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico. Convocatoria 2018/19

 

Normativa

 •  Orde de convocatoria. DOG do 29 de maio
 •  Probas de cursos anteriores 

  2008-2009,  2009-2010,  2010-2011,  2011-2012,  2012-2013,  2013-2014,  2014-2015,  2015-2016,  2016-2017 2017-2018

  Solicitudes

  Para realizar unha solicitude hai que facer o seguinte:

  1. Cubrir a solicitude:

  Para facer a solicitude hai que entrar na aplicación premiosedu con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Despois de acceder á aplicación premiosedu, hai que seleccionar a opción de menú “Solicitudes”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que hai que comprobar e/ou cubrir os datos persoais e de contactoos datos académicos e os méritos a alegarDespois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Solicitudes”. Nesta lapela hai que premer no botón “Engadir” e completar o resto de información relativa á solicitude. Unha vez cuberta a solicitude hai que gardar o borrador da mesma para poder facer a presentación electrónica.

   

  2. Asinar e presentar a solicitude de xeito electrónico:

  Para asinar e facer a presentación electrónica da solicitude deberase acceder ao borrador da mesma na aplicación premiosedu e a continuación premer no botón Presentar E Firmar ESede Electrónica” que enlaza coa sede electrónica da Xunta de Galicia previa autenticación mediante Chave 365 ou certificado dixital.

  Unha vez dentro da sede electrónica atoparase a solicitude xa cuberta. A continuaciónpoderase achegar a documentación para a cal non se autorizou a consulta por parte da administración e outra documentación que se considere oportuno.

   

  Para solucionar as posibles dúbidas que poidan xurdir sobre o procedemento a seguir para realizar as solicitudes pódese consultar o manual da aplicación a través da seguinte ligazón.

    

   

  Premios extraordinarios de bacharelato. Convocatoria 2018/19

   

  Consulta de información nesta ligazón

   

  Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior. Convocatoria 2017/18

   

  Consulta de información nesta ligazón