PÁXINA WEB DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE FERROL

PROBAS DE CLASIFICACIÓN (ANTIGA PROBA DE NIVEL)

INFORMACIÓN

Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2016 – 2017 nas Escolas Oficiais de Idiomas 

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.
Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2014-15 e 2015-16) ao que dexexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.
Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.
A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.
Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.
 
Datas das probas: 
 
Galego             PROBA ESCRITA: 14 de xuño, 10.00,aula 5           PROBA ORAL: 14 de xuño,  18.30    aula 5
Alemán                    PROBA ESCRITA: 16 de xuño, 10.00  aula 7          PROBA ORAL: 16 de xuño,  12.30    aula 7
Inglés           PROBA ESCRITA: 13 de xuño, 16.00, aulas 9 e 11   PROBA ORAL: 13 de xuño,  18.30    aulas -
Francés                  PROBA ESCRITA: 7  de xuño, 16.00, aula 19           PROBA ORAL: 7 de xuño,  18.00    aulas 18 e 19
Italiano           PROBA ESCRITA: 15 de xuño, 17.00, aula 17          PROBA ORAL: 15 de xuño,  19.00    aula 17
Portugués       PROBA ESCRITA: 9   de xuño, 10.00, aula AU        PROBA ORAL: 9 de xuño,  18.30    aula AU
 
Datas de matrícula do: 18 de maio ó 31 de maio de 2016
 Documentación: 
  1. Instancia cumprimentada preme aquí
  2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
  3. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  4. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
  5. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
  6. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
  7. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
  8. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.
IMPORTES A ABOAR ( POR CADA IDIOMA NO QUE SE MATRICULA )
Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita   0 €
 

 

 

PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2015-2016

HORARIOS E AULAS de cada idioma

ALEMÁN     FRANCÉS     GALEGO    INGLÉS     ITALIANO     PORTUGUÉS

AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
       

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: CAMBIO NO ACCESO A CENTROSNET

Para garantir a protección de datos do alumnado, a partir do 20 de marzo de 2014 activarase o sistema seguro de acceso á aplicación CENTROSNET.

O procedemento a seguir será o seguinte:

- Acceder á aplicación co contrasinal actual.

- Introducir o novo contrasinal elixido no momento que sexa solicitado. Repetir o novo contrasinal.

- Introducir un enderezo electrónico.

PROBLEMA COS BUSCADORES DE INTERNET

Aviso importante para o alumnado da escola de idiomas de Ferrol: algúns navegadores como Internet Explorer non abren correctamente a páxina web da escola de idiomas de Ferrol. A información non aparece ou aparece sen actualizar. Recomendamos ao alumnado que abra a páxina con distintos buscadores para asegurarse de que teñen a información correcta.

Distribuir contido