try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. "Illa de Tambo"

Benvido a Web do I.E.S. "Illa de Tambo"

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ultima modificación :  6-11-2014

TABOLEIRO DE ANUNCIOS

 

EXAMES DE PENDENTES

 

CURSO 2014-2015

 

  Xa se publicou o calendario de exames para os alumnos que cursan estudios de E.S.O. e bacharelato no Centro e teñen materias pendentes do curso anterior.

  O cuadro cos días e horas dos exames de ditas materías pode consultarse pinchando no seguinte enlace ou no taboleiro de anuncios do Centro.

  O días e horas en que terán lugar os exames de cada materia en particular, son es que están establecidos para o Departamento ó que perteñece a materia en cuestión e que figuran no cuadro reseñado.

  Para calquera dúbida consultar coa xefatura de estudios.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

VISITAS DE PAIS

 

CURSO 2014-2015

 

  Pinchando aqui pódense consultar os días e horas que os titores de cada curso teñen establecido para recibir ós pais dos seus alumnos.

 

* * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Distribuir contido