Selector rápido de contidos

O proceso de admisión a ciclos para o curso 2015-2016 terá lugar na segunda quincena de xuño

Proceso de admisión e matrícula

Fai as túas consultas e axuda coas túas respostas sobre o proceso de admisión e matrícula no IES Leixa.

  • Antes de preguntar, busca a información na nosa web. Cando se faga unha pregunta que teña resposta na web, remitirase a esta.
  • Procura facer preguntas concretas.
  • Para enviar unha pregunta preme en "engadir novo comentario".
  • Se queres responder nalgunha pregunta preme en "responder"

cialis

Dúbida sobre a preinscipción

A preinscripción a un ciclo superior faise a través dalgunha páxina por internet ou hai que cubrir unha serie de impresos no centro? Moitas grazas!

Inscrición online

A CCEOU ten unha aplicación web para o proceso de admisión. Ao cubrir os datos nesa web e dependendo das circunstancias do/a solicitante, pode requirirse a validación da inscrición nun centro educativo de forma presencial.

Cando se abra o proceso publicaranse instrucións con todos os detalles.

Matriculas

Hola, me gustaria saber, si en el caso que entre para hacer las pruebas libres de farmacia, ¿la matricula la tendría que hacer en el instituto que me toque o prodia ser en cualquier centro de Fp?.

Muchas gracias

Matrícula para probas libres

A Orde de 5 de abril de 2013 establece que a matrícula debe realizarse no centro correspondente, é dicir, naquel onde se celebran as probas para as que foi admitido/a.

Olaaa buenas me gustaria

Olaaa buenas me gustaria saber la fecha para la preinscricion para los ciclos medios

Pregunta contestada

Holaaa

Unas preguntas más abajo se ha contestado a esa cuestión.

Las fechas concretas se fijan en una orden que aún no se ha publicado en el DOG.

PRUEBAS D ACCESO LIBRE A TÉCNICO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA

Hola,

Estoy interesada en realizar las pruebas de acceso libre a Técnico de Farmacia y Parafarmacia y quedría saber cuándo se realizarán. Tengo algunos módulos aprobados en la comunidad de Castilla La Mancha y querría saber si es posible hacerlo allí.

Espero me respondan lo antes posible.

Un saludo.

Pruebas de acceso libre?

No sabemos si su pregunta (pruebas de acceso libre) se refiere a las pruebas libres para la obtención del título o a las pruebas de acceso a ciclos. Entendemos que se refiere a las pruebas libres para la obtención del título y en este caso debe esperar a que se publique la convocatoria en el DOG.

Le recomendamos que esté atenta a la convocatoria en nuestra web o en la web de la CCEOU.

Acceso a ciclos

Hola me gustaría saber cuando se puede pedir plaza para apuntarse al ciclo medio emergencias sanitarias

Muchas gracias

Admisión a ciclos no curso 2015-2016

Tal e como se contestou nunha consulta anterior, o proceso de admisión a ciclos ábrese na segunda quincena de xuño, unha vez se publique no DOG a orde que o regula.

No seu momento pondremos toda a información na sección de Admisión.

Preinscripción

Buenos dias

Me gustaria saber el plazo de entrega  para presentar una solicitud  de preinscripicon en un ciclo medio de FP para el curso 2015-2016

Gracias de antemano

Admisión a ciclos no curso 2015-2016

O proceso de admisión regúlase por unha resolución que se publica no DOG no mes de abril ou maio de cada ano. 

De xeito xeral, os períodos de admisión adoitan ser entre o 16 de xuño e o 2 de xullo de cada ano.

Recomendámoslle que visite a nosa web con frecuencia (sección Admisión) ou ben a web da CCEOU www.edu.xunta.es/fp nas que se dá cumprida información sobre o proceso de admisión.

cursar a distancia

Hola

¿Quería saber si puedo preprar con vosotros el ciclo de emergencias sanitarias a distancia o en sino la prueba libre? Gracias

Enseñanza a distancia

El IES Leixa no oferta enseñanza a distancia. Este tipo de enseñanza está centralizado, fundamentalmente, en los centros integrados de FP, por ejemplo, en el CIFP Ánxel Casal-Monte Alto.

En cuanto a las pruebas libres, hay que esperar a la convocatoria. El año pasado se convocaron 10 plazas en Emergencias Sanitarias.

Hola llevo trabajando en el

Hola llevo trabajando en el sector de la dietetica 18 años, la titulacion oficial que poseo es BUP. A mayores un monton de cursos, unos oficiales y otros no.mi pregunta es la siguiente: Que necesito para sacar la titulación de dietetica? teniendo en cuenta que con mi horario de trabajo me resulta imposible asistir. Un saludo

Titulación

Los estudios de técnico superior en Dietética son estudios a extinguir. En un futuro próximo la única titulación en Dietética será la universitaria.

Debido a estas circunstancias no existen otras opciones para obtener el título de formación profesional que matricularse en la formación presencial. No hay otra forma de obtener el título y sólo hasta que se extingan definitivamente.

informacion sobre CM COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Hola, gustaríame saber se o ciclo medio de COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA, podería sacalo on line, teño entendido que si, por mediacion da xunta, e se non é este concreto o certificado de profesionalidade sociosanitario para atencion de persoas dependentes en institucións ou en domicilios, estou moi interesada en facelo, xa que despois de facer varios cursos pequenos, descubrin algo que me gusta moitisimo e gustaría dedicarme o cento por cen, pero con unha boa formación. 

Grazas pola axuda e atención.

 

Oferta a distancia

O ciclo de Coidados auxiliares de enfermaría non se pode estudar a distancia porque é un ciclo LOXSE (antigo) pendente de transformarse nun ciclo LOE (moderno), polo que só se pode estudar no réxime presencial.

O ciclo de Atención a persoas en situación de dependencia si que se pode estudar a distancia. O ofertan en varios centros en Galicia, pero nós non o ofertamos.

Podes consultar a oferta da ensinanza a distancia na web da CCEOU.

Os certificados de profesionalidade non dependen de Educación senón de Traballo, polo que terías que consultar na web da Consellería de Traballo.

Solicitud Matricula Bachillerato Septiembre

Muy buenas.

Me preguntaría si tengo que realizar una matricula especial para cursar 2º de Bachillerato únicamente con las 3 asignaturas suspensas en la convocatoria de Septiembre, realizada en otro instituto.

Matrícula para repetir 2º de bachillerato

La normativa actual establece que los estudiantes que repiten 2º de bachillerato pueden hacerlo con dos opciones a elegir:

  • Repetir cursando únicamente las asignaturas suspensas.
  • Repetir con todas las asignaturas: En este caso el estudiante debe firmar un compromiso de asistencia y evaluación en todas las asignaturas del curso pero mantiene las notas de las asignaturas aprobadas anteriormente en caso de que la nueva calificación sea inferior. Es decir, suponiendo que el estudiante tenga aprobada la Historia de España con un 6 y decide hacer matrícula completa, sería evaluado nuevamente en Historia de España y si saca una nota inferior a 6 se le mantendría el 6 del curso anterior. Este tipo de matrícula completa se efectúa para que los estudiantes vuelvan a estudiar todo y se enfrenten a las PAU con más seguridad, aunque siempre tienen asegurada la nota de las asignaturas aprobadas anteriormente.

En cualquier caso la matrícula en otro centro supone que debe someterse a un proceso de admisión pero, al estar fuera de plazo, tendría que hacer la solicitud en la inspección educativa para que resuelva la Comisión de Escolarización.

Plazas

Hola, quería saber si tenéis plazas libres para hacer el ciclo medio de farmacia y parafarmacia. 

Plazas

Puedes consultar el estado de la matrícula y las plazas disponibles en nuestro blog

Matrícula

Hola buenos días

Quisiera saber cuando son las matrículas para el ciclo medio de "Atención a persoas en situación de dependencia" y si quedan plazas para este año.

Muchas gracias

Inscrición en ciclos

O proceso de admisión estaba aberto, tal e como se informa na nosa páxina inicial, do 17 de xuño ao 4 de xullo; é dicir, rematou hoxe mesmo ás 13.00 horas.

En setembro hai un novo prazo de admisión.

Recomendámosche mirar ben na sección "Admisión" desta web para estar informada e non perder a posibilidade de inscribirte en setembro.

Ciclo medio de Atencion a personas en situacion de dependencia

Hola.

tengo el curso de Atencion sociosanitaria a personas en situacion de dependencia en el domicilio, con certificado de profesionalidad. Desde que he acabado el curso en el 2010 estoy trabajando.

Ahora me gustaria hacer el curso que pongo en el asunto, para que me abra mas puertas. Por tal motivo quisiera saber que documentacion tengo que entregar y no se si se podria hacer en regimen nocturno porque no queria perder el trabajo. Gracias.

Ah y de estudios tengo FP2 Administrativo

Admisión ao curso 2014-2015

Toda a información sobre o acceso a ciclos medios pódela consultar na sección "Admisión" desta mesma páxina. Aí se explica polo miúdo como e cando se pode facer a admisión e a documentación que hai que presentar (solicitude, certificado de estudos da ESO, DNI, ...). No noso centro non temos o ciclo na oferta para adultos pero si que o hai noutros centros (non existe o réxime nocturno pero si semipresencial e a distancia nalgún centro). Podes consultar a oferta dende a nosa web na sección de "Admisión".

Se eres admitida podes solicitar a validación de módulos pola súa correspondencia coas unidades de competencia do certificado de profesionalidade que posúes. Para iso terías que entregar, xunto coa matrícula, unha solicitude de validación e o certificado oficial de profesionalidade.

Podes consultar toda a información sobre validacións na sección "Validacións" desta web.

Se despois de mirar a información tes algunha dúbida concreta, podes consultala neste foro.

 

Ciclo medio de farmacia e parafarmacia

Hola, quería saber se o ciclo medio de farmacia e parafarmacia é de un ano ou de dous anos?

Gracias.

Oferta educativa

Nesta mesma páxina tes (arriba) un botón coa oferta educativa e información detallada de todos os ciclos.

Consulta a información e se non atopas o que che interesa non dubides en preguntar.

Solicitud admisión ciclo formativo

Buenas tardes.

Hice la solicitud on-line para la admisión al ciclo formativo de farmacia y parafarmacia para el curso 2014-2015, y imprimí las dos hojas que me aparecían al finalizar la solicitud web, que una es para el alumno y otra para el centro. Me pone que tengo que presentar el dni mediante fotocopia compulsada. Quería saber si tengo que ir ya estes días al centro para daros la fotocopia y los papeles o no es necesario hasta que pongais las listas provisionales de las solicitudes adjudicadas?

Un saludo y gracias. 

Presentación de solicitudes

As instrucións de tramitación de solicitudes vía web din "A instancia que xera a aplicación informática deberase imprimir e presentar, acompañada da documentación que se requira, en calquera centro público de Galicia con oferta de formación profesional. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como resgardo."

Polo tanto, debes facer o que indica a propia solicitude que imprimiches. Se pon que está validada non tes que presentar nada no centro. Se non indica que está validada, debes presentala en calquera centro educativo que oferte FP xunto con copia compulsada do DNI. Se decides presentala no IES Leixa non é necesario que a fotocopia do DNI estea compulsada porque compulsámola nós.

 

Presentación de solicitudes

Perfecto, moitas gracias, pois mañá vouna presentar ahí ao I.E.S Leixa. Outra duda que tiña é que no impreso da solicitude web solo me pon que debo achegar a fotocopia do Dni pero eu puxen que quería entrar directamente por Título de Técnico,  porque eu teño a proba do selectivo aprobada e teño tamén un ciclo superior feito e teño máis nota media no ciclo, enton teño que levar un certificado das notas do ciclo non?

Moitas gracias. 

Nota da ESO

Para acceder a ciclos medios só se valora a ESO. Se se presenta calquera outro estudo ponse un 5. 

Así pois, debes presentar un certificado da ESO.

Nota técnico de laboratorio

Hola me podríais decir cual fue la nota con la que entro el año pasado mediante proba de acceso?? 

Nota de cursos anteriores

Esa información ya ha sido eliminada de las bases de datos. Toda la información se elimina cuando empieza un nuevo proceso de admisión. Además, no es relevante porque cambia mucho de un año para otro.

Auxiliar enfermería ciclo medio

Buenos días querría saber si teniendo c.o.u. y la selectividad hecha, qué tengo que marcar del acceso directo.

Y en la documentación acreditativa¿ tengo que llevar el titulo de bachiller o el papel de las pruebas de aptitude de acceso a la universidad?

gracias

Documentación

Lo que hay que aportar es un certificado de estudios porque se entra por nota. Si se trae un título no tenemos la nota y pondremos un 5, así que tienes que traer un certificado de estudios de la ESO en el que consten las notas, la nota media y el depósito del título.

Si traes un certificado de bachiller se asignaría un 5 independientemente de la nota media que tengas.

Preinscripción

Hola no día gustariame saber q documentación teño q aportar para facer a preinscripción ,gracias

 

Admisión

A documentación a presentar é variable dependendo do ciclo e o réxime ao que se quere acceder (ciclos medios, superiores, réxime ordinario, adultos, semipresencial, a distancia, ...).

Recomendamosche que consultes a web da Consellería onde tes toda a información segundo os estudos que queiras facer.

Se tes algunha dúbida máis concreta non dubides en facela neste foro.

 

Documentación requerida

Buenas tardes, 

1. Para las COMPULSAS basta con llevar copia y original y lo validan en la secretaría del centro o hay que llevar los documentos compulsados de fororo oficial.

2. Para acceso directo por BACHILLER, es suficiente presentar el certificado de bachiller o se necesita también el justificante bancario de haber pagado el título de bachiller.

muchas gracias, es un foro fantástico!

Documentación

1. Nosotros compulsamos la documentación que se nos entrega. En otros centros no lo hacen, pero nosotros si.

2. Hay que traer un certificado oficial en el que ya pone, además de las notas, si se ha hecho el depósito o no. La norma dice que hay que estar en posesión del título, luego es necesario haber hecho el depósito, pero lo pone el certificado.

 

Laaboratorio de diagnóstico clínico

Buenas tardes,

me gustaría saber cuantas plazas hay ofertadas para el ciclo superior de Laboratorio que imparten en el Leixa.

Gracias y un saludo.

 

Ya está publicado en nuestra web.

En la página principal de nuestra web están todos los ciclos ofertados en Galicia y las plazas.

Oferta educativa:

Réxime ordinario na modalidade presencial:

Puedes consultar todos los ciclos y las plazas.

Admisión

Buenas tardes, acabo de leer que el perido de admisión empieza mañana día 17 de junio, me gustaría confirmarlo. Gracias.

Período de admisión

A Orde do 5 de xuño de 2007 establece que, de forma xeral, o período de admisión é do 17 de xuño ao 2 de xullo, pero todos os anos publícase unha Resolución que fixa e concreta as datas e o proceso.

Nestes momentos estamos pendentes da publicación de dita Resolución para o comezo do período de admisión. Se todo vai ben, debería publicarse o mesmo día 17 no DOG.

Muchas gracias!

Muchas gracias!

Acceso directo a Deseño e Produción Editorial

Tendo aprobado 2º de B.A.C. e a selectividade, ¿que se necesita para acceder directamente ao ciclo Superior de Deseño e Produción Editoral?

Acceso a ciclos

Non se necesita nada máis. Co bacharelato accédese directamente aos ciclos superiores.

Podes consultar todo o relacionado co acceso a ciclos superiores nesta ligazón.

Auxiliar de enfermeria

Son auxiliar de enfermeria con antigo FP1, e gustariame seguirme formando na rama sanitaria. ¿A qué ciclos podo optar?. O último que teño feito e acceso a universidade para maiores de 25. Grazas.

Acceso a ciclos

Tendo superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos tes acceso directo aos ciclos superiores polo que podes solicitar praza en calquera deles.

A limitación é que accederías pola cota de prazas para acceso por proba (un 20% das prazas ofertadas) coa cualificación de 5 puntos, en competencia coas persoas que fixeran a proba de acceso a ciclos superiores.

Se non che interesa un ciclo superior podes facer calquera ciclo medio accedendo coa cualificación media que teñas da FP1.

Podes consultar toda a información sobre acceso a ciclos na web da Consellería www.edu.xunta.es/fp

Powered by Drupal - Design by artinet