7º Curso Aberto: TICs 1º Bacharelato

Nome do curso: TICs 1º Bacharelato

Aula Virtual: IES Manuel Murguía (Arteixo)

Enlace: http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/view.php?id=7

Área/temática: Tecnoloxías da información e as comunicacións 1º Bacharelato

Profesor resposable: Miguel Gómez Duaso

Data recepción do correo: 20/05/2010

Enviado por pablonimo en Xov, 2010-05-20 11:43. categories [ ]