8º Curso Aberto: Tecnoloxía Industrial II

Nome do curso: Tecnoloxía Industrial II

Aula Virtual: IES Antonio Fraguas

Enlace: http://www.edu.xunta.es/centros/iesantoniofraguas/aulavirtual/course/view.php?id=12

Área/temática: Tecnoloxía Industrial de 2º de Bacharelato

Profesor resposable: Marcos Vázquez Rozas

Data recepción do correo: 27/05/2010

Enviado por pablonimo en Ven, 2010-05-28 09:11. categories [ ]