admisionalumnado

Admisión en Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Ano académico de traballo: 2018/2019

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos publicos

A continuación pode ver e indicar os datos para realizar a solicitude dunha praza para o alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

Criterios Alegados

No campo de renta per cápita non empregue separador de millares. A separación da parte enteira e dos céntimos é o punto. Lembre que para indicar que alega o criterio deben vir cubertos os datos de RENDA e Nº DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.

En canto ao criterio complementario é o propio centro, quen en caso de telo, lle informará ao respecto.

Datos da/o alumna/o solicitante 
   
   
   
  Axuda 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Axuda 
calendario
Datos do/a proxenitor/a 
   
   
   
  Axuda 
Datos do/a proxenitor/a 
   
   
   
  Axuda 
Datos da/o representante legal 
   
   
   
  Axuda 
Enderezo para efectos de notificación 

En caso de que o enderezo de comunicación non estea dentro do estado, indique o país e localidade no campo nome da vía.

   
   
Elección do medio de notificación 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Domicilio do centro de traballo 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto
Fondo Europeo de desenvolvemento rexional