Curso académico: 2019/2020
Centro: 27007259 - IES Río Cabe

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Luis Carlos Parada González
Vicedirector/a María Teresa Carreira Lorenzo
Secretario/a Juan José Rosende López
Xefe/a de estudos de adultos Patricia María Barrientos Fernández
Xefe/a de estudos Carmen María Morais Torres