Curso académico: 2019/2020
Centro: 27007259 - IES Río Cabe

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor Si
Transporte -
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación secundaria obrigatoria Nocturno
Educación secundaria obrigatoria Xornada continua
Bacharelato Nocturno
Bacharelato Xornada continua
Ciclos formativos Nocturno
Ciclos formativos Xornada continua
Educación secundaria para persoas adultas Nocturno
Educación secundaria para persoas adultas Xornada continua
Programas de cualificación profesional inicial Nocturno
Programas de cualificación profesional inicial Xornada continua
Ensinanzas non regradas Nocturno
Nivel II - Educación primaria Nocturno
Nivel III - Educación secundaria Nocturno
Ensinanzas técnico deportivas Nocturno
Ensinanzas técnico deportivas Xornada continua

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Non
Abalar Si
Plurilingüismo Non
Seccións bilingües Si