Curso académico: 2019/2020
Centro: 27007259 - IES Río Cabe

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais
Plan LOMCE Réxime de adultos Ciencias
Plan LOMCE Réxime de adultos Humanidades e ciencias sociais

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Destinos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Márketing turístico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Recursos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Servizos de información turística
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Alemán
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Francés
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Italiano
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Portugués
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas

Educación secundaria para persoas adultas

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime de adultos Educación secundaria para persoas adultas

Ensinanzas non regradas

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal - Réxime de adultos Ensinanzas non regradas

Ensinanzas técnico deportivas

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime especial Nivel I - Fútbol
Plan LOXSE Réxime especial Nivel II - Fútbol
Plan LOXSE Réxime especial Nivel III - Fútbol