Inicio


Benvidos a Ciclosadmisión

Ciclosadmision é unha aplicación desenvolvida pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para xestionar:

 • Admisión aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional específica en centros docentes sostidos con fondos públicos. 

 

 • Bolsas retorna:
  • Para acceder ás bolsas retorna debe premer no menú no apartado 17, "Bolsas retorna" e seleccionar a opción desexada.
  • Pode facer unha nova solicitude, apartado 17.1.
  • Completar un borrador, apartado 17.2 (un borrador é unha solicitude non entregada).
  • Consultar as solicitudes realizadas 17.3.
  • Achegar documentación 17.4.
  • Reenviar código de solicitude 17.5.

 

 Cando se lle solicite o DNI ou DOI (Documento oficial de identidade) deberá poñer sempre as letras en maiúsculas.

 

Na admisión a ciclos formativos durante o periodo de tempo comprendido entre a finalización dunha adxudicación e a seguinte as persoas inscritas aparecen no historial para o ano en curso  como "Información non dispoñible temporalmente".

 


Alta de solicitude de proba libre para usuarios con certificado dixital ou conta en "edu.xunta.es"

Alta de solicitude de proba libre sen certificado dixital nin usuario

Reimpresión dunha solicitude de proba libre feita anteriormente