Borradores

Currículos de Ciclos Formativos de grao profesional básico, medio e superior


Obxecto

Na actualidade estanse a desenvolver os currículos dos novos títulos de Formación Profesional LOE.

 Fase inicial de tramitación (Lei 16/2010)

Nestes momentos non existen proxectos de decreto en fase inicial.

 Fase intermedia de tramitación (Lei 16/2010)

Nas seguintes ligazóns atopará os proxectos de decreto en fase intermedia de tramitación:

 Fase final

Nestes momentos non existen proxectos de decreto en fase final.

Tema: