15005269

15005269 - IES Urbano Lugrís

881960715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es
881960724 IES Urbano Lugrís
Latitude: 43.350421
Lonxitude: -8.418370
Avenida de Arteixo

15007, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZSELE04 Mantemento electrónico
ZMP1055 Mantemento de equipamentos de electrónica industrial
ZMP1056 Mantemento de equipamentos de audio
ZMP1053 Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións
ZMP1057 Mantemento de equipamentos de vídeo