15021469

15021469 - IES Leixa

881938125 ies.leixa@edu.xunta.es
881938132 IES Leixa
Latitude: 43.511748
Lonxitude: -8.215220
San Pedro de Leixa

15405, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMARG02 Preimpresión dixital
ZMP0874 Formación e orientación laboral
ZMP0871 Identificación de materiais en preimpresión
ZMP0866 Tratamento de textos
ZMP0870 Compaxinación
ZMP0873 Ilustración vectorial