36013758

36013758 - IES Laxeiro

886151940 ies.laxeiro@edu.xunta.es
886151953 IES Laxeiro
Latitude: 42.657350
Lonxitude: -8.111284
Avenida Buenos Aires 71

36500, Lalín
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBELE01 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSIMA03 Mecatrónica industrial