36019657

36019657 - IES Primeiro de Marzo

886110127 ies.primeiro.marzo@edu.xunta.es
886110138 IES Primeiro de Marzo
Latitude: 42.118455
Lonxitude: -8.860710
Rúa Virxe da Rocha

36300, Baiona
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBSSC01 Actividades domésticas e limpeza de edificios
Ciclos de grao superior
CSSSC03 Animación sociocultural e turística