ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2015-2016

SE QUERES VER A BAREMACIÓN DE SOLICITUDES DE PRAZA E O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA

AS ADMITIDAS PINCHA AQUÍ

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 2015/2016

NORMATIVA(pincha para acceder): ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a

admisión en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de

maio,de educación.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

O prazo será do 1 ao 23 de Marzo.

DOCUMENTO PARA SOLICITAR A ADMISIÓN (ver adxunto 1)

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS (ver adxunto 2)

 

Distribuir contido