CONSUM-ILLAS: COM-VIVO+

Neste curso escolar queremos potenciar o consumo responsable cun proxecto de traballo que chamamos:

COSUM-ILLAS

 

CON - VIVO +

No noso centro participamos en diferentes proxectos

                                        

 

AUXILIAR DE CONVERSA

Este retrato foi feito por Noa, de 5º curso.

Anna é a nosa auxiliar de conversa en lingua inglesa.

Anna é de Wisconsin, dos Estados Unidos de America.

Vai estar con nós casi todo o curso, os martes e mécores, durante 6 horas á semana.

Axúdanos na clase de inglés, cóntanos historias e costumes do seu país, cántanos cancións...É moi lista e moi guapa.

 

PROXECTO " CONSUM-ILLAS. CON - VIVO +"

Co este proxecto queremos potenciar no noso alumnado a educación para o consumo responsable, así como motivar un traballo activo e colaborativo de alumnado e profesorado.

Consideramos que o consumo responsable é un compoñente fundamental para axudar o noso alumnado a empregar de forma responsable os recursos dispoñibles. 

 

MIÑOCAS 2015

MÓVETE + no CEIP ILLAS CÍES

Con este video buscamos difundir a necesidade do exercicio físico para o mantenemento e mellora da saúde 

tanto física como mental. Recollimos algunhas das actividades físicas que realizamos o longo do curso.

Fixemos unha adaptación da coreografía proposta polo programa Móvete + do Plan Proxecta da Consellería

de Educación.

Todo o proceso foi coordinado pola mestra de Educación Física, a mestra de Educación Arttística e a

coordinadora do proxecto.

Todo o profesorado buscou momentos para ensaiar co seu grupo, pero foi a mestra de Educación Física quen

deu "máis caña".

 

 

Para conseguir un pouco de orde na disposición, foi necesario marcar uns puntos de referencia.

EXPOSICIÓN 50 ANIVERSARIO

A NOSA HISTORIA

FESTIVAL 50 ANIVERSARIO

Distribuir contido