BO NADAL E FELIZ 2015!!

O COLEXIO CUMPLE 50 ANOS

 

   50 ANOS MOVÉNDONOS !!

 

 OUR SCHOOL IS 50 YEARS OLD!!

 

No noso centro participamos en diferentes proxectos

               

no plan proxecta de

imnovación educativa

             compartimos experiencias

                     na rede

         sección bilingüe en 6º:

     educación para a cidadanía

       plan de mellora de

     bibliotecas escolares

RESULTADO AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO CURSO 2013/14

Cada ano, en tódolos centros de Galicia, realízase en 4º de educación primaria unha proba de avaliación de diagnóstico para avaliar no alumnado o seguinte:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico.

3. Competencia matemática.

Utilízase o Índice Socioeconómico e Cultural(ISEC)como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultados. Constrúese a partir de variables relativas ao nivel de estudo, a situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar.

Grupo ISEC ao que pertenece o centro: medio-alto.

 

A puntuación media obtida polo noso colexio en relación coa media de Galicia e coa media dos centros incluídos no mesmo tramo do ISEC é a seguinte:

  Media do CEIP Illas Cíes Media Galicia Media Grupo ISEC
Competencia matemática 523 500 504
Competencia comunicación lingüística 538 500 511
Competencia coñecemento do mundo físico 485 500 507

 

O CEIP Illas Cíes presenta variacións significativas ao noso favor con respecto das medias de Galicia e dos centros do mesmo grupo ISEC nas  competencias matemática e lingüística.

Agradecemos as familias a súa colaboración na tarefa de mellorar, xunto cos mestres, as competencias do alumnado deste centro.

A CAROLINA DO ILLAS CÍES

CELEBRAMOS O MAGOSTO!!

MOVÉMONOS BAILANDO

PREMIO AOS MELLORES PROXECTOS

O CEIP ILLAS CÍES recibiu o terceiro premio aos mellores proxectos do programa Froita Escolar dentro do Plan Proxecta do curso 2012/13 co proxecto "Froitas para o Corazón". Felicitacións a todos!!

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2014/15

No próximo curso escolar 2014/15 as clases comenzan o día 10 de setembro de 2014 e finalizan o 19 de xuño de 2015.

As vacacións de Nadal serán dende o 22 de decembro ata o 7 de xaneiro, ambos inclusive.

As vacacións do Entroido, os días 16, 17 e 18 de febreiro.

As vacacións de Semana Santa serán dende o 30 de marzo ata o 6 de abril, ambos inclusive.

O 31 de outubro non hai clase porque celebramos o día do ensino.

Están tamén concedidos como días non lectivos os días 3 de novembro de 2014 e 18 de maio de 2015.

Celebracións importantes na escola:

Samaín: 30 outubro.

Magosta: 7 novembro.

Dereitos humanos: 10 decembro.

Nadal:19 decembro.

Día da paz: 30 xaneiro.

Entroido: 13 febreiro.

Día da muller: 9 de marzo.

Semana da prensa: 9-13 marzo.

Día do libro: 23 abril.

Letras galegas: 15 maio.

Graduación fin de etapa: 19 xuño.

 

 

 

 

 

Máis información aquí.

GRADUACIÓN FIN DE ETAPA 2014

Distribuir contido