12 MESES DOCE PAISAXES

    CURSO 2013/2014     12 MESES DOCE PAISAXES        12 MONTHS TWELVE LANDSCAPES

Participamos no PLAN PROXECTA para fomentar a innovación educativa co proxecto "12 meses doce paisaxes".

Para ver o noso proxecto pica en...

LISTADO DE ALUMNOS ADMITIDOS CURSO 2014-15

No documento adxunto poden ver o listado provisional do alumnado admitido para o próximo curso escolar 2014-15.

As listas definitivas publicaranse antes do 15 de maio, xunto coas instrucións para a MATRÍCULA que debe formalizarse do 20 ao 30 de xuño.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2014/15

 

                                           INFORMACIÓN DOS COLEXIOS CONCELLO DE VIGO

O concello de Vigo facilita información importante dos centros escolares e das zonas educativas da cidade na seguinte ligazón.

Podes conseguir o certificado de empadroamento, necesario para solicitar praza escolar, nesta mesma ligazón.

Preme aquí

 

                  PRAZAS ESCOLARES VACANTES

 

         CURSO VACANTES
4º Educación Infantil 22+3 NEAE
5º Educación Infantil     2
6º Educación Infantil     0
1º Educación Primaria     0
2º Educación Primaria     2
3º Educación Primaria     2
4º Educación Primaria     2
5º Educación Primaria     2
6º Educación Primaria     4

 

          PUNTO COMPLEMENTARIO DE BAREMACIÓN

No caso de que recibamos máis solicitudes que prazas vacantes dispoñibles, ademáis dos criterios xerais de baremación incluidos na normativa, o Consello Escolar do CEIP Illas Cíes aprobou valorar con  1 punto as solicitudes que incluian na súa petición soamente centros públicos.

 

           VALORACIÓN DA RENDA PER CÁPITA

Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou a base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade que resulta da suma das casiñas 455 e 465 da declaración da renda do ano 2012.

Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar no ano 2012.

Para a aplicación da puntuación do criterio utilizarase o IPREM do ano 2012 que está cifrado en 6.390,13 euros anuais, con exclusión das pagas extras.

CELEBRAMOS A PAZ CANTANDO XUNTOS COLLIDOS DAS MANS

FESTIVAL DE NADAL 2013

 

EN NOVEMBRO CELEBRAMOS O MAGOSTO

 

PAISAXES DE OUTONO


RESULTADO AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO CURSO 2012/13

Cada ano, en tódolos centros de Galicia, realízase en 4º de educación primaria unha proba de avaliaciónde diagnóstico para avaliar no alumnado o seguinte:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico.

3. Competencia matemática.

Utilízase o Índice Socioeconómico e Cultural(ISEC)como elemento definitorio do contexto dos centros, co fin de realizar unha apreciación contextualizada dos seus resultsdos. Constrúese a partir de variables relativas ao nivel de estudo, a situación laboral e profesional das familias e aos recursos culturais e materiais no fogar.

A puntuación media obtida polo noso colexio en relación coa media de Galicia e coa media dos centros incluídos no mesmo tramo do ISEC é a seguinte:

  Media do CEIP Illas Cíes Media Galicia Media Grupo ISEC
Competencia matemática 544 500 495
Competencia comunicación lingüística 500 500 495
Competencia coñecemento do mundo físico 518 500 497

 

O CEIP Illas Cíes presenta variacións significativas ao noso favor con respecto das medias de Galicia e dos centros do mesmo grupo ISEC, sobre todo na Competencia matemática. Agradecemos as familias a súa colaboración na tarefa de mellorar, xunto cos mestres, as competencias do alumnado deste centro.

CIRCULAR PARA AS FAMILIAS CON INFORMACIÓN DO PRINCIPIO CURSO 13/14

Información importante sobre o funcionamento do centro, as normas xerais, cerlebracións e outros no ficheiro adxunto

Distribuir contido