REMATAMOS O CURSO 2013- 2014

         
   

CEIP ISAAC PERAL

   
   

             

   
 

ESTAMOS DE VACACIÓNS ATA O MES DE SETEMBRO

   

 
 

 HORARIO DE OFICINA DURANTE O VERÁN

Nos meses de xullo e agosto a oficina do colexio permanecerá aberta, en horario de 10:30 a 13:00 horasos seguintes días:

XULLO: Semana do 1 ao 4 e o mércores 9 de xullo

AGOSTO: Mércores 20 e 27

Tlfno. 981 35 46 99

Para calquer consulta, petición de certificado ou suxerencia poden dirixirse ao seguinte e-mail:

isaacperalferrol@gmail.com

 
 

 
 

  As clases comezarán o 10 de setembro   

 agás os de tres anos

Ese día iniciaremos o curso cunha xornada de acollida con

HORARIO DE 11:00 A 13:00

Se algunha familia necesita traer o seu fillo/a ao centro con anterioridade a ese horario comunicámoslles que o centro estará aberto de 9:00 a 14:00

Ese día non haberá servizo de almorzo, pero si de xantar, debendo comunicalo ao centro con anterioridade ás 9:30 horas.

Alumnado de 3 anos: Reunión o día 10 de setembro ás 11:30, sen nenos

 
     
       CALENDARIO ESCOLAR 2014-15     
     
 

   Lembramos as últimas NOVIDADES do noso centro

 
 

   Libros curso 2009-2010   LIBROS DE TEXTO e MATERIAIS para o vindeiro curso

 
 

  Mareiriña Último número da revista MAREIRIÑA

 
 

    Guía de lectura para o verán 2014

 
 

        blog     Os nosos BLOGS

 
 

 

     Alumnado  FOTOGRAFÍAS DO NOSO ALUMNADO  Alumnado

 

 

 
 

 
 
 

    

 

 
           

Comida de Convivencia xuño 2014

             
         
     

         A      E      A      

   
     

Coma todos os anos, rematamos o curso celebrando unha comida de convivencia de toda a comunidade educativa: pais, nais, alumnado, profes...

Pero... este curso foi especial xa que amenizamos a sobremesa coa celebración do día da música con actuacións musicais do noso alumnado

Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo    Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo   Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo

e en especial as dos máis peques que podedes ver neste vídeo

 

   
     
 
   
      Máis fotografías premendo nas imaxes     
     

Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo

Celebración do día da música

Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo

Celebración da comida de convivencia

   
             

Promoción 2004-2013

         
         
  DESPEDIDA DE 6º DE PRIMARIA  
 

UNHA NOVA PROMOCIÓN DEIXA O NOSO CENTRO

 Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo  

O antes e o despois: Xa pasaron uns cantos anos!!!

    

Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo  Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo 

AQUI TEDES UN VÍDEO COMO LEMBRANZA DO SEU PASO POLO NOSO CENTRO

Para despedirse do centro o alumnado dedicounos unha canción que podemos ver neste vídeo

 E dende o centro para todo o alumnado de 6º....

 Que teñades moita sorte e lembrade que aquí sempre seredes BENVIDOS!

 
     

PROXECTO EXPERIMENTAL E-DIXGAL

       
 

O NOSO CENTRO SELECCIONADO PARA A INCORPORACIÓN AO PROXECTO EXPERIMENTAL DE UTILIZACIÓN DE LIBROS DIXITAIS E-DIXGAL

   
 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou o 22/04/2014 unha Resolución pola que se convocaba a selección de centros para participar no proxecto experimental "Educación dixital" durante o curso 14-15.

Esta convocatoria vai dirixida aos centros Abalar e, os colexios seleccionados disporán de libros e outros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o currículo de 5º de Primaria no curso 14-15, ampliándose a outros cursos nos anos seguintes. A selección dos centros para participar neste proxecto implica, pola súa gratuidade, a exclusión expresa como beneficiario do alumnado de 5º de EP das axudas para adquisición de libros de texto xa que o alumnado non terá que mercar os libros de texto impresos.

O NOSO CENTRO FOI SELECCIONADO PARA A INCORPORACIÓN NESTE PROXECTO EXPERIMENTAL DE UTILIZACIÓN DE LIBROS DIXITAIS, POLO QUE AS FAMILIAS DO ALUMNADO QUE NO CURSO VINDEIRO ESTÉN EN 5º DE PRIMARIA, NON SOLICITARÁN AS AXUDAS DE LIBROS DE TEXTO PORQUE NON TERÁN QUE MERCALOS. 

Si que deberán mercar o resto do material que está especificado.

Máis información do proxecto no portal educativo da Xunta de Galica

A principio de curso realizaremos unha reunión informativa coas familias.

   
       

AXUDAS LIBROS DE TEXTO 2014-2015

     
   GRATUIDADE SOLIDARIA DE LIBROS DE TEXTO  
 

Acaba de sair publicada a orde do 28 de maio do 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2014/2015.

REQUISITOS

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria:

Para os efectos de determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2012 e o exercicio fiscal 2012Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados ou acollidos despois desta data.
Para os efectos do cálculo da renda familiar sumaránse os recadros 455 (base impoñible xeral) e a 465 (base impoñible do aforro) da declaración do 2012 e dividiráse entre o número de membros da unidade familiar."

4- Non estar matriculado en 5º de Educación Primaria nalgún dos centros seleccionados para o proxecto experimental Educación dixital no curso 2014-2015. Segundo este proxecto o alumnado de 5º de Primaria non tería libros de texto impresos. O noso centro solicitou a inclusión neste proxecto e, no caso de ser incluidos, haberá unha reunión informativa.

 
 

A información máis completa e as solicitudes correspondentes están nos seguintes documentos:

            Orde do 28 de maio 2014 (DOG 30/5/2014)

Impreso de Solicitude: Anexo I

Circular informativa

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

As solicitudes, segundo o anexo I á orde de convocatoria, entregaránse, preferiblemente, nos centros docentes nos que estea matriculado o alumnado. Presentaráse unha solicitude por cada alumno ou alumna.

O prazo de presentación de instancias será:

Alumnado de E. Primaria: 

do 2 de xuño ao 2 de xullo, ambos inclusive.

Alumnado de E. Secundaria:

Formalización de matrícula no plazo ordinario:do 25 de xuño ao 28 de xullo, ambos inclusive

                   Formalización de matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro, ambos inclusive

 
 

Calquera dúbida pregunten en secretaría ou no seguinte e-mail: isaacperalferrol@gmail.com

 

 

 A totalidade da información está na web na Consellería de Educación

 

     

Powered by Drupal - Design by artinet