FONDO LIBROS, AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Xúntase a Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.

Prazo para presentar solicitudes

  • 1. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2016 (este incluído)

Convocatoria Orde do 27 de abril de 2016

Extracto da Orde

Anexo I

Circular informativa

Calendario de entregas

O ALUMNADO DE ROXOS PARTICIPA NO PROXECTO CIVITECA-EL ARTISTA, LA CIUDAD Y LOS NIÑOS

                     PULSAR NO ICONO PARA VER O VIDEO            

Entroido 2016 no colexio

  • xa están colgadas na galería tódalas fotos do photocall


SOLICITUDES DE ADMISIÓN PRESENTADAS

CURSO-NIVEL

VACANTES

OFERTADAS

Solicitudes recibidas

(do 1 ao 29 de marzo)

Ed. Infantil 1º nivel

22 + 3 *

24

Ed. Infantil 2º nivel

20

3

Ed. Infantil 3º nivel

10

2

Educación Primaria 1º

13+6*

2

Educación Primaria 2º

21

2

Educación Primaria 3º

0

1

Educación Primaria 4º

0

0

Educación Primaria 5º

13

1

Educación Primaria 6º

0

0

TOTAL POSTOS

108

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMÍTENSE a totalidade das solicitudes presentadas para os seguintes niveis:

 

4º E. Infantil (3 anos)

 

5º E. Infantil (4 anos)

 

6º E. Infantil (5 anos)

 

1º E. Primaria

 

2º E. Primaria

 

5º E. Primaria

 

 

Presentarán documentación que acredite a puntuación a solicitude para :

3º de Primaria: Ao ser a demanda de prazas superior á oferta é preciso presentar a documentación que acredite a puntuación. Ábrese un prazo ata o 12 de abril para presentar dita documentación.

 

 

 

IMPORTANTE: As datas de formalización da matrícula para o alumnado de Educación Infantil e E. Primaria é do 20 ao 30 de xuño de 2016. Se finalizado o prazo de matrícula, non se formalizase esta, decaerá o dereito á praza obtida.

   

 

 

As solicitudes de reserva de praza do alumnado da escola de EEI do Rial (adscrita ao CEIP  de Roxos) para 1º de Primaria foron todas ACEPTADAS.

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN DE MATRÍCULA 2016-17

 

Admisión/matrícula do alumnado curso 2016 / 2017

 

 

 

PRAZAS OFERTADAS

 

 

NIVEL

PRAZAS

 

4º EI (3 anos)

22 + 3*

*Prazas reservadas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. No caso de non haber alumnado que solicite estas prazas serán cubertas polo procedemento ordinario.

 

5º EI (4 anos)

20

 

6º EI (5 anos)

10

 

1º EP

13+6*

*Prazas reservadas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo No caso de non haber alumnado que solicite estas prazas serán cubertas polo procedemento ordinario.

2º EP

21

 

3º EP

0

 

4º EP

0

 

5º EP

13

 

6º EP

0

 

 

 

   

  

As solicitudes do alumnado da escola de EEI do Rial (adscrita ao CEIP  de Roxos) de reserva de praza para 1º de Primaria foron todas ACEPTADAS. Deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

 

 

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

DO 1 AO 15 DE FEBREIRO

Reserva de praza para o centro ao que se está adscrito (só para alumnado de 6º que reserven no IES Eduardo Pondal)

 

Sorteo na Consellería de Educación das letras que resolverán posibles empates

DO 1 AO 29 DE MARZO

(Importante: do19 de marzo ao 28 son días non lectivos)

Presentación de solicitudes de admisión (Anexo II) xunto coa fotocopia da folla do libro de familia onde se atope o/a alumno/a ou DNI do mesmo/a

DO 1 DE ABRIL AO 12 DE ABRIL

De haber máis solicitudes que prazas vacantes farase a recollida deDOCUMENTACIÓNacreditativa dos criterios do baremo.

ANTES DO 25 DE ABRIL

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Pódese presentar reclamación contra ditas listaxes nos seguintes 5 días hábiles

ANTES DO 15 DE MAIO

Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos

DO 20 AO 30 DE XUÑO

Formalización da MATRICULAde alumnas/os admitidas/os.

·        

Anexo III-1

·        

Documentación específica do centro

 

AS FAMILIAS INTERESADAS PODERÁN VISITAR O CENTRO OS LUNS E XOVES EN HORARIO DE 16,30h A 17:30h

 

 

 

 

 

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

 

 

Distribuir contido