CARTA ERASMUS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En el documento adjuntamos la Carta Erasmus para la Educación Superior.

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO DE 2015 - ESO, BACHARELATO E FP BÁSICA

Nos arquivos achegados pódese consultar o calendario de probas extraordinarias de setembro de 2015 da ESO, BACHARELATO e FP BÁSICA.

A entrega de cualificacións para o 2º BACHARELATO será o día 3 de setembro ás 11:00 horas.

PROBAS LIBRES TÍTULOS EXTINGUIDOS - C.S. XESTIÓN COMERCIAL E MARKETING - C.M. COMERCIO - SETEMBRO 2015

Nos arquivos achegados pódese consultar o calendario das probas libres de títulos extinguidos do ciclo superior de xestión comercial e marketing e do ciclo medio de comercio que se desenvolverán durante o días 1, 2 e 3 de setembro. A entrega de cualificacións será o día 4 de setembro de 2015 ás 10:00 horas.

PROBAS LIBRES DE TÍTULOS EXTINGUIDOS - XESTIÓN DO TRANSPORTE - XUÑO 2015

As probas libres de títulos extinguidos do Ciclo Superior de Xestión do Transporte celebraranse nas datas seguintes:

 

MÓDULOS PROFESOR/A DATAS HORA AULA
XESTIÓN ADMINISTRATIVA DO COMERCIO INTERNACIONAL ISABEL FOLGOSA 15/06/15 16:50-19:20 A-21
COMERCIALIZACIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE TERRESTRE ISABEL FOLGOSA 18/06/15 16:50-19:20 A-21

PROXECTO INTEGRADO - ENTREGA DO PROXECTO (*)

PROBAS FINAIS DOS CICLOS FORMATIVOS DA FAMILIA DE COMERCIO E MARKETING - CURSO 14-15

No arquivo que se achega pódese consultar o calendario de probas finais dos ciclos formativos da familia de comercio e marketing para xuño de 2015. Observade que comezan o día 12 de xuño e remantan o día 18 de xuño. A primeira data é un venres.

LIBROS DE TEXTO ESO E BAC CURSO 2014-15

Nos arquivos achegados pódense consultar os libros de texto de ESO e BAC para o curso 2014-15

CALENDARIO DE EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 2012-13

Podes consultar as datas das probas extraordinarias de setembro do curso 2012-13 nos arquivos que se achegan

LIBROS DE TEXTO 2012-13

Achéganse ficheiros cos libros de texto de ESO e Bacharelato para o curso 2012-13