Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Resultados de selectividade

SELECTIVIDADE CURSO 2014-2015


O PROFESORADO DO IES SAN PAIO FELICITA
A TODAS AS ALUMNAS E ALUMNOS DO IES
QUE CO SEU ESFORZO CONSEGUIRON SUPERAR AS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

 

96% DE APROBADOS


46 ALUMNAS E ALUMNOS APROBADOS DE 48 PRESENTADOS NAS PROBAS DE XUÑO


Cinco deles superaron a nota de 9 na cualificación final da Selectividade e figuran entre os mellores estudantes de Galicia:


AMINA BAATTI BOULAHIA
SERGIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
IAGO GAVÍN PIÑA
SARA FREIRÍA DURÁN
ANA VELOSO RODRÍGUEZ-GIRONÉS


Ademais cinco alumnas tiveron unha nota final entre 8 e 9:


SANDRA ESTÉVEZ GONZÁLEZ
ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
UXÍA PÉREZ BUGARÍN
MARÍA VALCÁRCEL DAGÁ
ÁNGELA SOLLEIRO VIDAL

 


O profesorado do IES anima aos estudantes que se presentarán na convocatoria extraordinaria de setembro a realizar un
último esforzo para aprobar o curso e superar a Selectividade.

Devolución de libros de texto

DEVOLUCIÓN DE LIBROS ADQUIRIDOS CON VALES NO CURSO 2014-2015


Todo o alumnado beneficiario de axudas para a compra de libros no curso 2014-2015 ten a obriga de devolvelos en bo estado de conservación, de maneira que poidan ser reutilizados.


A falta de devolución de libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información das devolucións na aplicación AXUDASLIBROS, a Consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución dos libros adquiridos con cargo ao vales.


A devolución efectuarase do seguinte xeito:


A) MATERIAS APROBADAS AO FINAL DO CALENDARIO DE EXAMES


DATA: xoves 18 de xuño
HORA: 12.25, segundo recreo
LUGAR: aula de clase
ENCARGADO: titor / titora


B) MATERIAS APROBADAS EN XUÑO


DATA: mércores 24 de xuño
HORA: hora de entrega de notas
LUGAR: aula de clase
ENCARGADO: titor / titora


Para máis información sobre a normativa que rexe este procedemento, véxase a Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño)


C) MATERIAS APROBADAS EN SETEMBRO


DATA: datas de exames
HORA: hora do exame da materia correspondente
LUGAR: aula na que teña lugar o exame
ENCARGADO: profesor / profesora da materia

Axudas para a adquisición de libros de texto para o Curso 15/16


SOLICITUDES DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2015-2016
QUEN SE PODE BENEFICIAR?


Alumnado de 2º e 4º ESO no curso 2015-2016

 PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES


Do día 2 de xuño ao 30 de xuño de 2015 (preferiblemente antes do 26 de xuño)

LUGAR


Secretaría do Instituto


REQUISITOS


1. Estar matriculado en 2º ESO e 4º ESO durante o curso 2015-2016
2. Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/2015


NORMATIVA


Orde do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

 
Alumnado de 1º e 3º ESO no curso 2015-2016PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES


Ordinario: do día 25 de xuño ao 27 de xullo de 2015
Extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2015


LUGAR


Secretaría do Instituto


REQUISITOS


1. Estar matriculado en 1º ESO e 3º ESO durante o curso 2015-2016
2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
3. Ter unha renda per cápita familiar igual o inferior a 9000 euros
4. Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/2015

 

NORMATIVA


Orde do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

2º BACHARELATO. Curso 2014/2015

O martes 26 de maio foi a entrega de notas e o acto de fin de curso de 2º BAC.


O IES San Paio felicita a todo o alumnado que se esforzou nos seus estudos e acadou ou acadará  proximamente o título de Bacharelato.


Queremos tamén felicitar aos seis alumnos que recibiron matrícula de honra:

 

Amina Ana Iago
Amina Baatti Boulahia Ana Veloso Rodríguez-Gironés Iago Gavín Piña
Sara Sergio Uxía
Sara Freiría Durán Sergio Martínez Domínguez Uxía Pérez Bugarín

 


Bo traballo. Parabéns a todas e todos.

 

Comunicado da Dirección

AVISO URXENTE

 

 

A Dirección do IES San Paio informa de que o xoves 7 de maio tivo coñecemento da publicación na rede social anónima Yodel de comentarios insultantes e ameazantes dirixidos contra alumnos e profesores do centro.
Ese mesmo día informouse dos feitos ao Grupo de Delitos Telemáticos da Unidade Central Operativa da Garda Civil.
Seguindo as instrucións das forzas de seguridade, o xoves 7 e o venres 8 fixéronse capturas de pantalla e imprimíronse algúns comentarios. Con este material, o IES puxo unha denuncia no cuartel de Garda Civil de Tui.


O IES advirte da gravidade destas condutas e de que aplicará con todo rigor a normativa vixente. O Decreto 8/2015 de convivencia escolar da Xunta de Galicia, no artigo 33.3 establece que: Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro da comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da Administración educativa e dos corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas oportunas.

I Competición de Robots da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo

O IES San Paio acada un merecido 2º posto, na súa categoría, na I Competición de Robots da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo.

A convocatoria foi todo un éxito: un total de 110 autómatas participaron na competición o venres 24 de Abril, máis de 500 alumnos e alumnas de 37 centros educativos de ensino secundario de toda Galicia.

 

Noraboa ao equipo participante, o traballo ben feito ten o seu recoñecemento!:

 Campións

Lucas Fernández Domínguez (1º BAC A)

Darío González Ferreiro (1º BAC B)

Samuel Diz Pereira (4º ESO D)

Nicolás Mandianes Fernández (4º ESO C)

Alejandro Vilela González (Profesor do Departamento de Tecnoloxía)

 

No telexornal da TVG (min 15:50) falan do éxito da competición:
Distribuir contido

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 986600319

iessanpaio@edu.xunta.es