Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Nota informativa


Poñemos en coñecemento da comunidade escolar que desde hai uns días xa está operativa unha ferramenta para a difusión de avisos masivos. É unha aplicación unidireccional, é dicir, ninguén pode comunicarse co centro a través dela, pero si pode recibir as notificacións no móbil de todos cantos avisos se envíen. A información será sempre de carácter xeral: avisos de suspensión de actividades, posta en marcha dalgún servizo, actividades do centro, etc.

A ferramenta é Telegram (unha aplicación igual que o whatsapp que conta a maiores con esta funcionalidade).
Unha vez descargada no android ou no iphone e activada (exactamente igual que no whatsapp) hai que poñer no buscador :

 

iessanpaio (minúscula e todo xunto) e unirse.

 

Programa Atrévete

Este programa que se desenvolve no marco do Plan eduemprende vai dirixido a fomentar, motivar e sensibilizar ao alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria no espírito emprendedor.
Está dirixido ao alumnado de 5º e 6º de primaria así como de 1º e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria.
As actividades terán lugar os venres desde novembro a maio polo que os centros poderán solicitar a súa participación nun destes venres.

Toda a información sobre esta convocatoria pódese descargar no arquivo anexo.

O prazo de solicitude remata o 15 de outubro de 2015.

 

 

Ligazón ao Programa Atrévete

 

Resultados de selectividade

SELECTIVIDADE CURSO 2014-2015


O PROFESORADO DO IES SAN PAIO FELICITA
A TODAS AS ALUMNAS E ALUMNOS DO IES
QUE CO SEU ESFORZO CONSEGUIRON SUPERAR AS PROBAS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

 

96% DE APROBADOS


46 ALUMNAS E ALUMNOS APROBADOS DE 48 PRESENTADOS NAS PROBAS DE XUÑO


Cinco deles superaron a nota de 9 na cualificación final da Selectividade e figuran entre os mellores estudantes de Galicia:


AMINA BAATTI BOULAHIA
SERGIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
IAGO GAVÍN PIÑA
SARA FREIRÍA DURÁN
ANA VELOSO RODRÍGUEZ-GIRONÉS


Ademais cinco alumnas tiveron unha nota final entre 8 e 9:


SANDRA ESTÉVEZ GONZÁLEZ
ANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
UXÍA PÉREZ BUGARÍN
MARÍA VALCÁRCEL DAGÁ
ÁNGELA SOLLEIRO VIDAL

 


O profesorado do IES anima aos estudantes que se presentarán na convocatoria extraordinaria de setembro a realizar un
último esforzo para aprobar o curso e superar a Selectividade.

Devolución de libros de texto

DEVOLUCIÓN DE LIBROS ADQUIRIDOS CON VALES NO CURSO 2014-2015


Todo o alumnado beneficiario de axudas para a compra de libros no curso 2014-2015 ten a obriga de devolvelos en bo estado de conservación, de maneira que poidan ser reutilizados.


A falta de devolución de libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información das devolucións na aplicación AXUDASLIBROS, a Consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución dos libros adquiridos con cargo ao vales.


A devolución efectuarase do seguinte xeito:


A) MATERIAS APROBADAS AO FINAL DO CALENDARIO DE EXAMES


DATA: xoves 18 de xuño
HORA: 12.25, segundo recreo
LUGAR: aula de clase
ENCARGADO: titor / titora


B) MATERIAS APROBADAS EN XUÑO


DATA: mércores 24 de xuño
HORA: hora de entrega de notas
LUGAR: aula de clase
ENCARGADO: titor / titora


Para máis información sobre a normativa que rexe este procedemento, véxase a Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño)


C) MATERIAS APROBADAS EN SETEMBRO


DATA: datas de exames
HORA: hora do exame da materia correspondente
LUGAR: aula na que teña lugar o exame
ENCARGADO: profesor / profesora da materia

Axudas para a adquisición de libros de texto para o Curso 15/16


SOLICITUDES DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2015-2016
QUEN SE PODE BENEFICIAR?


Alumnado de 2º e 4º ESO no curso 2015-2016

 PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES


Do día 2 de xuño ao 30 de xuño de 2015 (preferiblemente antes do 26 de xuño)

LUGAR


Secretaría do Instituto


REQUISITOS


1. Estar matriculado en 2º ESO e 4º ESO durante o curso 2015-2016
2. Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/2015


NORMATIVA


Orde do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria, en centros docentes sostidos con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

 
Alumnado de 1º e 3º ESO no curso 2015-2016PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES


Ordinario: do día 25 de xuño ao 27 de xullo de 2015
Extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2015


LUGAR


Secretaría do Instituto


REQUISITOS


1. Estar matriculado en 1º ESO e 3º ESO durante o curso 2015-2016
2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
3. Ter unha renda per cápita familiar igual o inferior a 9000 euros
4. Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/2015

 

NORMATIVA


Orde do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

2º BACHARELATO. Curso 2014/2015

O martes 26 de maio foi a entrega de notas e o acto de fin de curso de 2º BAC.


O IES San Paio felicita a todo o alumnado que se esforzou nos seus estudos e acadou ou acadará  proximamente o título de Bacharelato.


Queremos tamén felicitar aos seis alumnos que recibiron matrícula de honra:

 

Amina Ana Iago
Amina Baatti Boulahia Ana Veloso Rodríguez-Gironés Iago Gavín Piña
Sara Sergio Uxía
Sara Freiría Durán Sergio Martínez Domínguez Uxía Pérez Bugarín

 


Bo traballo. Parabéns a todas e todos.

 

Comunicado da Dirección

AVISO URXENTE

 

 

A Dirección do IES San Paio informa de que o xoves 7 de maio tivo coñecemento da publicación na rede social anónima Yodel de comentarios insultantes e ameazantes dirixidos contra alumnos e profesores do centro.
Ese mesmo día informouse dos feitos ao Grupo de Delitos Telemáticos da Unidade Central Operativa da Garda Civil.
Seguindo as instrucións das forzas de seguridade, o xoves 7 e o venres 8 fixéronse capturas de pantalla e imprimíronse algúns comentarios. Con este material, o IES puxo unha denuncia no cuartel de Garda Civil de Tui.


O IES advirte da gravidade destas condutas e de que aplicará con todo rigor a normativa vixente. O Decreto 8/2015 de convivencia escolar da Xunta de Galicia, no artigo 33.3 establece que: Para o caso de comisión de condutas que deriven en actos que puidesen ser constitutivos de delito ou falta penal, a dirección do centro, por instancia propia ou de calquera membro da comunidade educativa, deberao pór en coñecemento da Administración educativa e dos corpos de seguridade correspondentes, ou do Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas preventivas oportunas.

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 986600319

iessanpaio@edu.xunta.es