Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Convocatoria ordinaria 2018

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da convocatoria ordinaria 2018 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo de un mes desde a súa publicación.