GaliciaSkills 2018

Silleda, 28, 29 e 30 de novembro.

Bolsas retorno para formación profesional

Prazo de presentación de solicitudes ata o 10 de setembro de 2018.

Proxectos de Formación Profesional Dual

Curso 2018-2019

Folletos informativos da formación profesional

- Perfís profesionais de ciclo formativo

- Oferta de ciclos formativos en Galicia

- Módulos profesionais e unidades de competencia

Rede galega de Formación Profesional de hostalaría

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
presenta a Rede galega de Formación Profesional de hostalaría,
como un espazo de innovación e intercambio de experiencias
para o sector.

Galería multimedia