Congreso de Innovación na Formación Profesional

Cidade de Cultura de Galicia

10, 11 e 12 de maio de 2017

Carnés e habilitacións profesionais

Convocatoria 2017

Probas de acceso a ciclos formativos

Convocatoria 2017

Plan de acreditación da experiencia profesional

Convocatoria 2017.

Premios a proxectos de innovación na FP

Convocatoria 2017

O prazo de presentación de solicitudes remata o día
31 de xaneiro de 2017

Proxectos de Formación Profesional Dual

Curso 2016-2017

Rede galega de Formación Profesional de hostalaría

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
presenta a Rede galega de Formación Profesional de hostalaría,
como un espazo de innovación e intercambio de experiencias
para o sector.

Folletos informativos da formación profesional

- Perfís profesionais de ciclo formativo

- Oferta de ciclos formativos en Galicia

- Módulos profesionais e unidades de competencia

Galería multimedia