Acreditación

  • Enerxía e auga     CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006754 CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y...
  • Administración e xestión   CM Xestión administrativa Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Avenida Castelao, 64 (Caranza...
  • Oferta   A relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación nesta convocatoria, con indicación das cualificacións profesionais ás que están asociadas, así como a súa...
  •   Convocatoria 2011   A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da...
  • Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación: Fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou, no caso de persoas estranxeiras, o NIE ou autorización de residencia ou de residencia...
  • Convocatorias anteriores   Acceda á información relacionada coa convocatoria 2018 Acceda á información relacionada coa convocatoria 2017 Acceda á información relacionada coa convocatoria...
  • Convocatoria 2012   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
  • Pon en valor a túa experiencia laboral A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional puxo en funcionamento o procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial...
  • Convocatoria 2013   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
  • A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional garantirá un servizo aberto e permanente que facilite información e orientación a todas as persoas que a soliciten.   1. Esta...
Distribuir contido