MTMV01

 

MTMV01 - Carrozaría

Familia: Transporte e mantemento de vehículos
Sistema educativo: LOE
Grao: Medio
Horas: 2000
Código: MTMV01
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
Realizar as operación de reparación, montaxe de accesorios e transformacións do vehículo na área de carrozaría, bastidor, cabina e equipamentos ou apeiros, axustándose a procedementos e tempos establecidos, e cumprindo as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
Nas industrias de construción e mantemento de vehículos, na área de carrozaría, nos subsectores de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e de obras públicas, e ferrocarrís, así como noutros sectores produtivos onde se realicen traballos de chapa, transformacións e adaptacións de carrozarías, adaptacións e montaxe de equipamentos de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e da construción, en vehículos pesados, e na construción e reparación de elementos de fibra, compostos e pintura.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Chapista reparador/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e obras públicas, e material ferroviario. Instalador/ora de cristais e montador/ora de accesorios. Pintor/ora de carrozaría de automóbiles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construción e obras públicas, e material ferroviario.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Elementos amovibles 212
Elementos fixos 267
Elementos metálicos e sintéticos 267
Formación e orientación laboral 107
Mecanizado básico 107
Elementos estruturais do vehículo 193
Embelecemento de superficies 212
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 410
Preparación de superficies 172

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico en Carrozaría.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio, e mediante proba, aos ciclos de grao superior.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15024513 CIFP Someso 881880001
Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra 981333107
Ribeira 15014556 CIFP Coroso 981870361
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 981522062

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006528 CIFP As Mercedes 982828001
Ribadeo 27020793 CIFP Porta da Auga 982128894
Viveiro 27013636 IES María Sarmiento 982560449

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32009131 IES Universidade Laboral 988788486

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Guarda, A 36019244 IES A Sangriña 986609015
Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira 986873003
Vigo 36014568 CIFP Valentín Paz Andrade 986270904

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32009131 IES Universidade Laboral 988788486
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).