SELE01

 

SELE01 - Sistemas electrotécnicos e automatizados

Familia: Electricidade e electrónica
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SELE01
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver proxectos e en xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento de instalacións electrotécnicas no ámbito do regulamento electrotécnico para baixa tensión (REBT). Tamén consiste en supervisar o mantemento de instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións, a partir da documentación técnica, especificacións, normativa e procedementos establecidos, asegurando o funcionamento, a calidade, a seguridade, e a conservación ambiental.

 

Onde se realiza o traballo?
Este profesional exerce a súa actividade en empresas, maioritariamente privadas, dedicadas ao desenvolvemento de proxectos, á xestión e á supervisión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais, á instalación de sistemas domóticos e inmóticos, a infraestruturas de telecomunicación en edificios, a redes eléctricas de baixa e a sistemas automatizados, tanto por conta propia como por conta allea.

 

En que postos de traballo?
Técnico/a en proxectos electrotécnicos; proxectista electrotécnico/a; proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para vivendas e edificios; proxectista de instalacións de electrificación en baixa tensión para locais especiais; proxectista de instalacións de iluminación exterior; proxectista de liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica en media tensión e centros de transformación; proxectista en instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios; coordinador/ora técnico/a de instalacións electrotécnicas de baixa tensión para os edificios; técnico/a de supervisión, verificación e control de equipamentos e instalacións electrotécnicas e automatizadas; técnico/a supervisor/ora de instalacións de iluminación exterior; capataz de obras en instalacións electrotécnicas; xefe/a de equipo de instalación de baixa tensión para edificios; coordinador técnico de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior; técnico/a en supervisión, verificación e control de equipamentos en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; capataz de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; encargado/a de obras en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; xefe/a de equipo de instalación en redes eléctricas de distribución en baixa tensión e iluminación exterior; xestor/ora do mantemento de instalacións eléctricas de distribución e iluminación exterior.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Formación e orientación laboral 107
Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións 187
Sistemas e circuítos eléctricos 213
Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas 213
Técnicas e procesos en instalacións eléctricas 240
Configuración de instalacións domóticas e automáticas 140
Configuración de instalacións eléctricas 140
Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 122
Documentación técnica en instalacións eléctricas 105
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384
Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados 26
Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas 70

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo a calquera estudo universitario de grao e a calquera outro ciclo formativo de grao superior.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Betanzos 15001148 IES As Mariñas 981775811
Coruña, A 15005269 IES Urbano Lugrís 981235945
Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral 881960820
Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra 981333107
Ribeira 15014556 CIFP Coroso 981870361
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 981522062

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328
Viveiro 27013636 IES María Sarmiento 982560449

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32009116 IES 12 de Outubro 988213722
Pobra de Trives, A 32015876 IES Xermán Ancochea Quevedo 988330302

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Moaña 36004745 IES Plirilingüe A Paralaia 986312217
Pontevedra 36006730 IES Frei Martín Sarmiento 986852654
Vigo 36011634 IES Politécnico de Vigo 986213025

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2017-2018.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 981522062
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).