SIMS04

 

SIMS04 - Son para audiovisuais e espectáculos

Familia: Imaxe e son
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIMS04
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Definir, planificar e supervisar a instalación, a captación, a gravación, o control, a emisión,a posprodución e a reprodución do son en audiovisuais, radio, industria discográfica,espectáculos, eventos e instalacións fixas de sonorización, controlando e asegurando acalidade técnica e formal.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector audiovisual, radiofónico, discográfico, do espectáculo, de eventos e de instalación de estruturas fixas e efémeras de sonorización en recintos acoutados.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Xefe/a de son de cine, audiovisuais e espectáculos, técnico/a de son de cine eaudiovisuais, técnico/a de son directo, técnico/a de gravación musical, técnico/a degravación de son en estudio, técnico/a de son para PA ("public address"), técnico/a demonitores de son, técnico/a de sistemas de son, técnico/a de son en sistemas sen fíos,técnico/a en sistemas de microfonía, especialista de son, montador/ora e editor/ora de son,mesturador/ora e masterizador/ora de son.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP1104 Comunicación e expresión sonora 133 5
MP1103 Electroacústica 133 5
MP1106 Formación e orientación laboral 107 4
MP1097 Instalacións de son 213 8
MP1096 Planificación de proxectos de son 107 4
MP1098 Son para audiovisuais 267 10
MP1101 Axustes de sistemas de sonorización 87 5
MP1099 Control de son en directo 140 8
MP1107 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP1108 Formación en centros de traballo 384
MP1100 Gravación en estudio 175 10
MP1102 Posprodución de son 175 10
MP1105 Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos 26

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2019-2020.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15027800 CIFP Imaxe e Son 981173181

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36024461 IES Audiovisual de Vigo 886111152

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2019-2020.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).