SMAP03

 

SMAP03 - Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

Familia: Marítimo-pesqueira
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SMAP03
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en organizar ou supervisar os traballos de mantemento da planta propulsora, maquinaria auxiliar e servizos do buque, a partir da información técnica, así como organizar o servizo de mantemento e montaxe deses elementos en embarcacións en terra, definindo recursos, dirixindo equipos humanos e organizando e realizando as gardas de máquinas, e realizar as tarefas de mantemento, regulación e control garantindo a seguridade da travesía en condicións de calidade e seguridade laboral e ambiental definidas.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade como oficial de máquinas; primeiro oficial e xefe de máquinas en buques e embarcacións de buques civís e de pesca, así como en empresas públicas ou privadas de calquera tamaño dedicadas á construción, a reparación e o mantemento naval, tanto por conta propia como allea. Así mesmo, poderán empregarse, por conta propia ou allea, en pequenas e medianas empresas, de natureza pública ou privada, dedicadas á construción e o mantemento de embarcacións deportivas e de recreo. En determinadas circunstancias, deberán facer uso da lingua inglesa como vehículo de comunicación.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Xefe de máquinas, de acordo coas atribucións establecidas para o mecánico maior naval; oficial de máquinas ou primeiro oficial de máquinas; inspector en empresas pesqueiras; xefe de equipo de mantemento electromecánico de instalacións de industrias manufactureiras e de instalación e mantemento de instalacións frigoríficas e sistemas de climatización; xefe de taller de sistemas eléctrico-electrónicos de embarcacións deportivas e de recreo, de sistemas de propulsión e goberno de embarcacións deportivas e de recreo, de sistemas de frío e climatización, e de servizo de fluídos de embarcacións deportivas e de recreo; encargado de taller de sistemas de propulsión e goberno de embarcacións deportivas e de recreo; perito taxador de embarcacións deportivas e de recreo.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP1316 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP0802 Organización da asistencia sanitaria a bordo 53 2
MP1308 Organización do mantemento de planta propulsora e maquinaria auxiliar de buques 240 9
MP1311 Organización do mantemento e montaxe de instalacións e sistemas eléctricos de buques e embarcacións 187 7
MP1309 Organización do mantemento en seco de buques e embarcacións, e montaxe de motores térmicos 213 8
MP0800 Control das emerxencias 157 9
MP1317 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP1318 Formación en centros de traballo 384
MP1314 Organización da garda de máquinas 53 3
MP1312 Organización do mantemento e montaxe de instalacións frigoríficas e sistemas de climatización de buques e embarcacións 157 9
MP1313 Planificación do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións 53 3
MP1310 Programación e mantemento de automatismos hidráulicos e neumáticos en buques e embarcacións 157 9
MP1315 Proxecto de organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións 26

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2019-2020.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Culleredo 15005749 IES Universidade Laboral 881960820
Ferrol 15028038 ESCO Náutico-Pesqueira 881938212
Ribeira 15027812 ESCO Oficial Náutico-Pesqueira 881866317

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36011804 INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico 886110825

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2019-2020.

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36011804 INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico 886110825
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).