Folletos informativos e mapa da oferta de FP

Mapas da oferta para o curso 2021-2022 por familia profesional e por provincia e concello.

 

Formación profesional inicial no curso 2021-2022, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

No caso de experimentar problemas para visualizar algún folleto, co cursor sobre o folleto en cuestión, prema o botón dereito do rato e despois en "gardar ligazón como" para descargar o ficheiro pdf.

Familia profesional de Seguridade e medio ambiente