Benvida

MATERIAL DE AULA TOTALMENTE GRATUITO

As saídas escolares para os socios estan subencionadas pola ANPA

O NOSO COLEXIO

COLEXIO BILINGUE

Impartimos clase de Inglés no 1º,2º, 3º e 4º nivel de Primaria na materia de Plástica
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS
Aqueles alumnos/as de 6º que desexen facer 1º da ESo no CPI O FEAL deberán cubrir o anexo I e entregalo antes do 15 de Febreiro.
 
ADMISIÓN O proceso de admisión comprenderá entre o 1 e o día 20 de marzo.
O Anexo II poderá recollerse na secretaria do centro ou descargalo no seguinte enlace
 
CALENDARIO

1.    Reserva de praza no centro de orixe:1-15 de febreiro

2.    Data do sorteo público a efectos de desempate:última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo

3.    Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo

4.    Presentación da solicitude de admisión : 1 ao 23 de marzo

5.    Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión

6.    Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril

7.    Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas  e non admitidas: antes do 15 de maio.

8.    .Remitir a Xefatura Territorial no prazo de 3 días hábiles seguintes ao da relación definitiva a seguinte documentación:

·       Listaxe definitiva

·       Número de postos escolares non cubertos detallados por cursos e niveis

·       Listaxe definitivo do alumnado non admitido no centro, xunto coa documentación presentada , se é o caso

9.    Formalización da matrícula en educación infantil e Primaria : 20 ao 30 de xuño.

VACANTES CURSO 2015-2016

                                               CURSO                                                                       VACANTES                      
4º DE EDUCACIÓN INFANTIL 22+3
5º DE EDUCACIÓN INFANTIL 6
6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 1
1º DE PRIMARIA 0
2º DE PRIMARIA 2
3º DE PRIMARIA 2
4º DE PRIMARIA 0
5º DE PRIMARIA 4
6º DE PRIMARIA 2

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido