Iniciar sesión: Acceso

Pais/Nais

Lingua galega

25º ANIVERSARIO

PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2016-2017

AVISO: TODOS OS ALUMNOS SOLICITANTES DE PRAZA PARA O CURSO 20016-2017 FORON ADMITIDOS. O PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRICULA E DO 20 AO 30 DE XUÑO. HABERÁ UNHA REUNIÓN INFORMATIVA COS PAIS/NAIS DOS NENOS DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL O DIA 23 DE XUÑO ÁS 11 HORAS

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2016-2017

 A admisión do alumnado neste Centro para o curso 2016-2017 axustarase á lexislación e proceso que se indican:

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

As solicitudes de admisión  se poderán recoller na Secretaría, ou tamén se poden descargar premendo aqui e deberán ser presentadas na Secretaría do colexio en calquera dos días lectivos do 1 de marzo ao 29 de marzo (ambos inclusive), debendo ir acompañadas da  copia do DNI do alumno/a ou da copia do libro de familia.

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA   

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa inscrición na Secretaría do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula, non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida. Pode descargar os documentos necesarios premendo aqui. 

Ademáis é necesario aportar:

  • FOTOCOPIA DO LIBRO DE VACINAS
  • 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET
  • CERTIFICADO EMPADRONAMENTO
  • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA

 CALENDARIO:

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: Do 1 ao 29 de Marzo (ambos inclusive)Na Secretaria do centro de 9 a 14 horas.

Publicación de listas provisionais de admitidos: Antes do 25 de abril

Prazo de reclamación: 5 días hábiles a partir do día seguinte á súa publicación

Publicación de listas definitivas de admitidos : Antes do 15 de maio

Formalización de Matrícula: Do 20 ao 30 de Xuño

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:

Cursos de Educación Infantil: Cursos de Educación Primaria:
Cuarto (3 anos)   66  + 9*

Quinto (4 anos)   24

Sexto (5 anos)    19

Primeiro   9

Segundo  0

Terceiro    10Cuarto      1

Quinto      18

Sexto      1

(*) Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para a escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3.2 da Orde do 12 de marzo de 2013 –DOG 15/3/2013-)

Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES URBANO LUGRÍS.

 Nota informativa

· Cada alumno/a so pode presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

CIRCULAR INFORMATIVA CURSO 2015-2016

CIRCULAR INFORMATIVA CURSO 2015 -2016

Información dalgúns puntos de interese xeral como:

-Atención ás familias.

-Calendario escolar.

-Avaliacións.

-Normas xerais.

MAIS INFORMACIÓN

BENVIDOS/AS AO NOSO COLEXIO!

Enderezo: Ronda de Outeiro, 211 15007 A Coruña

Teléfono: 881 960 316   FAX: 881 960 322

Correo electrónico: ceip.sagrada.familia@edu.xunta.es