FORMACIÓN
Mellorando as competencias STEM en comunidade
BIBLIOTECAS
O traballo con proxectos na biblioteca do CEIP Porto Cabeiro
INNOVACIÓN
Fasquía
FORO
Atención escolar do neno enfermo e convalecente
EXPERIENCIAS
Porque un libro é unha obra de arte
>
>
>
>
>
Entrevista
Asesora en dirección e liderado educativo
+
Formación
Actuacións educativas integradas, participación educativa da comunidade e formación do profesorado para mellorar a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
+