Addenda ao convenio coa empresa Aceites Abril, S.L.

Addenda ao convenio de colaboración educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e ordenación universitaria e a emprsa Aceites Abril, S.L. para o desenvolvemento de ensinanzas de formación profesional da familia de Industrias Alimentarias na comarca do Ribeiro

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Etiquetas: