Convenios en vigor no ámbito da formación profesional

Asinados no ano 2019 coas seguintes entidades


FP dual - Talleres López y Vázquez, S.L.
FP dual - Varias empresas (CIFP Valentín Paz Andrade)
FP dual - Varias empresas (CIFP A Xunqueira)
FP dual - Varias empresas (IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña)
FP dual - Varias empresas (Construcións metálicas no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Queserías Entrepinares S.A.U.
FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela)
FP dual - Albacora S.A.
FP dual - Leroy Merlin España, S.L.U.
FP dual - Distribuciones Froiz, S.A.U.
FP dual - Tahona Coruña S.L.
FP dual - Varias empresas (CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel e IES Ricardo Mella)
FP dual - Varias empresas (CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, CIFP Politécnico de Lugo e IES Leixa)
FP dual - Varias empresas (CIFP Coroso)
FP dual - Varias empresas (IES A Pinguela)
FP dual - Ángel López Soto, S.L.
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E.
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E.
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no IES Manuel Chamoso Lamas)
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Industrias Guerra S.A.
FP dual - Varias empresas (CIFP Paseo das Pontes)
FP dual - Varias empresas (IES Universidade Laboral)
FP dual - Varias empresas (Automatización e robótica industrial no CIFP Politécnico de Lugo)
FP dual - Repsol S.A.
FP dual - Varias empresas (Carrozaría no CIFP Porta da Auga)
FP dual - Varias empresas (CIFP Portovello, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES A Guía, IES A Pontepedriña, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal)
FP dual - Varias empresas (Electromecánica de vehículos automóbiles no CIFP Someso)
FP dual - Varias empresas (IES Universidade Laboral)
FP dual - Novafrigsa, S.A.
FP dual - Varias empresas (CIFP As Mercedes)
FP dual - Varias empresas (Proxectos de edificación no CIFP Someso)
FP dual - Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla la Mancha y Galicia
FP dual - Eurostars Hotel Company, S.L.U.
FP dual - Varias empresas (Construción no CIFP Porta da Auga)
FP dual - Varias empresas (IES A Guía, IES Ramón Menéndez Pidal e IES A Pontepedriña)
FP dual - Media Markt Saturn Administración España, SAU
FP dual - Talleres La Campiña, S.L.
FP dual - Varias empresas (Soldadura e caldeiraría no CIFP Someso)
FP dual - Varias empresas (CIFP Ferrolterra)
FP dual - Cad Tech Ingenieros S.L.
FP dual - Tecnologías Plexus, S.L. e Balidea Consulting & programing, S.L.
FP dual - Arce Clima Sistemas y Aplicaciones S.L.
FP dual - Electrónica y comunicaciones noroeste, S.L.
FP dual - Técnicas en Instalaciones Renovables S.L.
FP dual - Varias empresas (IES Plurilingüe San Rosendo)
FP dual - Varias empresas (Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico)
FP dual - Varias empresas (CIFP Politécnico de Santiago e CIFP Valentín Paz Andrade)
FP dual - Varias empresas (IES A Sangriña)
FP dual - Aluminios Cortizo, S.A.U.
FP dual - Galicia Auto Estampación S.A.
FP dual - Nestle España S.A., Crown Food España S.A.U. e Aluminios Cortizo S.A.U.
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas (IES Fermín Bouza Brey)
FP dual - INDITEX, S.A.
FP dual - Salica, Alimentos Congelados S.A.
FP dual - Varias empresas (IES de Valga)
FP dual - VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U.
FP dual - Faragulla empresarial S.L.
FP dual - Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas)
FP dual - Automoción Pérez Rumbao, S.L.U. e Automóviles Pérez Rumbao, S.A.
FP dual - Citadel S.L.U.
FP dual - Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A.
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.

Asinados no ano 2018 coas seguintes entidades


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro
Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Fundación Laboral de la Construcción
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A.
Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A.
Fundación Laboral de la Construcción
FP dual - Varias empresas (IES A Sangriña)
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
FP dual - Mariscador, S.L e Comunidade de bens Luis Pombo Martínez
FP dual - Celta Motor, S.L.
FP dual - Metalúrgica del Deza, S.L.
FP dual - Nodosafer, S.L.
FP dual - Inversiones Hosteleras de Galicia S.L.
FP dual - Mantiñan Lestayo S.L. unipersonal e Metales y muebles especiales S.L
FP dual - Breogan Motor S.L. e Compostela Motor S.L.
FP dual - Faragulla empresarial S.L.
FP dual - Indra Sistemas, S.A.
FP dual - Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas
FP dual - Media Markt Saturn Administración España, SAU
FP dual - Varias empresas (IES Manuel Chamoso Lamas)
FP dual - Benteler Automotive Vigo S.L.
FP dual - Digafer S.A. e Servicios eléctricos Abelmar S.A.
FP dual - Malasa Grupo S.L.
FP dual - Grupo Cándido Hermida S.L.
FP dual - Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A.
FP dual - Perez Rumbao S.A.U.
FP dual - Pipeworks S.L., Nodosa, S.L. e Urkira OX, S.L
FP dual - Varias empresas (CIFP Porta da Auga)
FP dual - Citadel S.L.U.
FP dual - Eurostars Hotel Company, S.L.U.
FP dual - Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A.
FP dual - Maderas Besteiro S.L.
FP dual - Navantia, S.A., S.M.E.
FP dual - Puerto de Celeiro S.A. Organización de productores 77 e varias empresas
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.
FP dual - Televés, S.A.
FP dual - Aluminios Cortizo S.A.U.
FP dual - Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas
FP dual - Energías Renovables Operación & Mantenimiento, S.L. Unipersonal
FP dual - CTAG
FP dual - Windar offshore S.L.
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas
FP dual - Varias empresas (IES de Valga)
FP dual - Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
FP dual - Compañía Gas Natural SDG, S.A.
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
FP dual - Carpintería Ramón García S.L.
Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Economía, Emprego e Industria

Asinados no ano 2017 coas seguintes entidades


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Servizo Galego de Saúde
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro
Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Fundación Laboral de la Construcción
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Concello de Ourense
Concello de Arteixo
FP dual - Paradores de Turismo de España, S.A.
FP dual - NAVANTIA, S.A., S.M.E.
FP dual - ANFACO-CECOPESCA e varias empresas
FP dual - Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
FP dual - Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas
FP dual - Hijos de Rivera, S.A.U.
FP dual - Leroy Merlin España, S.L.U
VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
FP dual - VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
FP dual - Arlea Hotels, SLU
FP dual - Repsol S.A.
FP dual - Sociedad Téxtil Lonia, S.A.
FP dual - Varias empresas
FP dual - Citadel, S.L.U.
FP dual - Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A.
FP dual - Hotusa Hotel, S.A. e Restel, S.A.
FP dual - Panadería Da Cunha, S.L.
FP dual - Roomleader S.L. e IGM WEB S.L.
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
FP dual - Varias empresas
FP dual - INDITEX S.A.
Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña e Universidade de Vigo
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFACO-CECOPESCA)

Asinados no ano 2016 coas seguintes entidades


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Instituto Galego de Promoción Económica
Vaillant, S.L.U.
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
FP dual - Varias empresas
FP dual - Navantia S.A.
Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A.
Aluminio Español S.A/Alúmina Española S.A.
Consellería do Mar
Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro
Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Fundación Laboral de la Construcción
Brainport Development, N.V.
FP dual - IGM WEB S.L.
FP dual - Varias empresas
FP dual - Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L.
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Trimek, S.A.
Asociación de Empresarios Ferrolterra
Confederación de Empresarios Ferrolterra
INTA e Actividades Aeronáuticas Lucenses, S.L.
FP dual - Lonza Biologics Porriño S.L.;CZ Veterinaria S.A
FP dual - Paradores de Turismo de España, S.A
FP dual - Arlea Hotels, SLU
FP dual - Benteler Automotive Vigo S.L.
FP dual - Citadel S.L.U.
FP dual - Media Markt Saturn Administración España, SAU
FP dual - Restel, S.A.
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
Unidad de Vehículos Insdustriales, S.A.
FP dual - Salica, Alimentos Congelados, S.A
FP dual - Bosch Security Systems, SAU
Compañía Gas Natural SDG, S.A.
Compañía Gas Natural SDG, S.A.
FP dual - Compañía Gas Natural SDG, S.A.
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e TRAVEGA
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Asociación Galega de Empresas de Xardinaría.
FP dual - Varias entidades
Lonza Biologics Porriño, S.L.
Consorcio Zona Franca de Vigo
Bodegas Docampo S.A.

Asinados no ano 2015 coas seguintes entidades


Consorcio da Zona Franca de Vigo
Consorcio da Zona Franca de Vigo
Consorcio da Zona Franca de Vigo
Consorcio da Zona Franca de Vigo
Consorcio da Zona Franca de Vigo
Consellería de Traballo e Benestar
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada
Fundación Laboral de la Construcción
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
FP dual - Varias empresas
FP dual - Paradores de Turismo de España, S.A.
Consellería do Medio Rural e do Mar
FP dual - LONZA Biologics Porriño S.L.
FP dual - Benteler Automotive Vigo S.L
FP dual - Varias empresas
Aceites Abril S.L.
Ministerio do Interior
FP dual - Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
FP dual - Sociedad Téxtil Lonia, S.A.
FP dual - Varias sociedades
FP dual - Repsol Petróleo S.A.
FP dual - Arlea Hotels S.L.U.
GN Hearing Care, S.A.U.
FP dual - Comercial Fraver, S.L.; Millares Torrón, S.L.; Talleres Churrillo, S.L.
Consorcio da Zona Franca de Vigo
Universidade da Coruña
Consellería de Traballo e Benestar
Fundación Empresa-Universidade (FEUGA)
Leroy Merlín, SLU

Asinados no ano 2014 coas seguintes entidades


FP dual - Durán Maquinaria Agrícola, SL
FP dual - José Estévez As Ferreiras, SL; Maquinaria Agrícola Del Noroeste, SL; Agrobarreiro, SL
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
FP dual - Varias entidades (FP básica)
BANKIA
Asociación de Empresarios de Refrigeración, Climatización y Maquinaria de Hostelería
Fundación Laboral de la Construcción
Fundación Laboral de la Construcción
FP dual - Benteler Automotive Vigo S.L.
Fundación Universidade da Coruña
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
FP dual - Deputación Provincial de Pontevedra e Arlea Hotels S.L.U.
FP dual - Media Markt Saturn Administración España, SAU
FP dual - APTCOR
FP dual - Loida S.A.
UNVI S.A.
FP dual - UNVI S.A.
FP dual - APTCOR
Colexio de Odontólogos e Estomatólogos de A Coruña e Colexio profesional de Hixienistas dentais de Galicia
FP dual - Bosch Security Systems, SAU
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Asociación Gallega de Tratamiento de Vehículos
FP dual - Financiera maderera S.A. e Foresa Industrias químicas del noroeste S.A.
Lonza Biologics Porriño, S.L.
Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de Galicia
Consellería de Traballo e Benestar