Acreditación de competencias

  • Fabricación mecánica     CM Soldadura e caldeiraría Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15024513 CIFP Someso Rúa Someso 615008 A CoruñaA Coruña ...
  • Enerxía e auga     CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006754 CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y...
  • Electricidade e electrónica     CM Instalacións eléctricas e automáticas Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006754 CIFP Ferrolterra Avenida Ramón...
  • Administración e xestión   CM Xestión administrativa Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Avenida Castelao, 64 (Caranza...
  • Oferta   A relación de unidades de competencia e prazas obxecto de acreditación nesta convocatoria, con indicación das cualificacións profesionais ás que están asociadas, así como a súa...
  •   Convocatoria 2011   A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da...
  • Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación: Fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou, no caso de persoas estranxeiras, o NIE ou autorización de residencia ou de residencia...
  • Convocatorias anteriores   Acceda á información relacionada coa convocatoria 2019 Acceda á información relacionada coa convocatoria 2018 Acceda á información relacionada coa convocatoria...
  • Convocatoria 2012   A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa...
  • Orde do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en...
Distribuir contido