Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Convocatoria extraordinaria 2016

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da convocatoria extraordinaria 2016 de carnés e habilitacións profesionais.

Listaxe definitiva

Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes dende a súa publicación.