Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2016

Convocatoria extraordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés e habilitacións profesionais para a convocatoria extraordinaria do ano 2016.

- Acceso ao calendario

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

- Relación de material permitido para a convocatoria extraordinaria

Listaxes relacionadas coa convocatoria extraordinaria 2016

Na seguinte ligazón poderanse consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria extraordinaria.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria extraordinaria.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 28 de setembro de 2016

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o venres 2 de decembro de 2016 ás 10:30 h no seguinte enderezo:

Grúas Norte, San Marcos (Estrada do Aeroporto), 70. 15890. Santiago de Compostela (A Coruña)

 - Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria extraordinaria.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 29 de decembro de 2016

- Formulario de reclamación

- Exames da convocatoria

Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes desde a súa publicación.

 

Convocatoria ordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a convocatoria ordinaria do ano 2016.

Cada proba terá dous chamamentos, o da 1ª parte ás 10.00 horas e o da 2ª parte ás 11.45 horas.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

 Listaxes relacionadas coa convocatoria ordinaria 2016

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria ordinaria  relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria ordinaria.

     Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 14 de abril de 2016

-Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o venres 3 de xuño ás 10:30 h no seguinte enderezo:

Grúas Norte, San Marcos (Estrada do Aeroporto), 70. 15890. Santiago de Compostela (A Coruña)

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria ordinaria.

     Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 28 de xuño de 2016.

     - Formulario de reclamación     

     - Exames da convocatoria

Contra esta resolución definitiva poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes desde a súa publicación.

Tema: