Convocatoria programa Finanzas para mortais 2019-2020

Programa enmarcado dentro do Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Fundación da Universidade de Cantabria para o estudo e a investigación do sector financeiro (UCEIF) e o Banco Santander S.A. para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

Este programa ten por obxecto fomentar o emprendemento e a cultura financeira no sistema educativo non universitario como motores da innovación, a competitividade e o crecemento da economía. Esta actuación está encadrada no Plan de Emprendemento no Sistema Educativo Eduemprende.

Esta convocatoria vai dirixida ao alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos de 3º e 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato e a ciclos formativos.

As distintas actividades desta convocatoria comezarán no mes de outubro.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 30/09/2019.

Etiquetas: