Voluntariado A (primaria) 2020-2021 - solicitude

Envío de documentación final para a participación na iniciativa
'Voluntariado de Lectura-A'

 

Ficheiros a enviar:

 
  • Anexo VI: Breve memoria de actividades en PDF (máx 5 páx.)
  • Imaxes complementarias ata un máximo de 6 en formato JPG comprimidas en ficheiro ZIP.

Descarga: Modelos Anexo III, Anexo V e Anexo VI editables

 

Instrucións

  • Para poder proceder ao envío dos ficheiros e datos do alumnado voluntario deberá indicar a continuación o Código do seu centro.
  • Automáticamente remitirase un correo electrónico coa URL de acceso ao sistema onde poderá subir os ficheiros e os datos do alumnado. O correo enviarase aos seguintes destinatarios:
    - E-mail do centro
    - E-mail corporativo do/a responsable da biblioteca
Código do centro solicitante:  Introduza o código.