Voluntariado B (secundaria) 2020-201

Envío de documentación final para a participación na iniciativa
'Voluntariado na Biblioteca Escolar'

 

Ficheiro e datos a enviar:

 
  • Compromisos asinados polo alumnado colaborador e a persoa responsable da biblioteca escolar do centro.
  • Relación do Alumnado colaborador

Descarga: AnexoIV en formato editable

 

Instrucións

  • Para poder proceder ao envío dos ficheiros e datos do alumnado voluntario deberá indicar a continuación o Código do seu centro.
  • Automáticamente remitirase un correo electrónico coa URL de acceso ao sistema onde poderá subir os ficheiros e os datos do alumnado. O correo enviarase aos seguintes destinatarios:
    - E-mail do centro
    - E-mail corporativo do/a responsable da biblioteca
Código do centro solicitante:  Introduza o código.