CALENDARIO DE REUNIÓNS DE INICIO DE CURSO 2014-15

CALENDARIO DE REUNIÓNS DE INICIO DE CURSO

4ºE.I..- MARTES, 14 OUTUBRO ÁS 16:30h nas aulas da Escola de Infantil.

5ºE.I..- MARTES, 7 OUTUBRO ÁS 16:30h nas aulas da Escola de Infantil.

6º E.i..- MARTES, 30 SETEMBRO ÁS 17h nas aulas da Escola de Infantil.

1ºE.P..- MARTES, 30 SETEMBRO ÁS 16 h nas aulas de primaria.

2ºE.P..- MARTES, 30 SETEMBRO ÁS 16:30 h nas aulas de primaria.

3ºE.P..- MARTES, 14 OUTUBRO ÁS 17 h na sala de usos múltiples.

4ºE.P..- MARTES, 7 OUTUBRO ÁS 17 h na sala de usos múltiples.

5ºE.P..- MARTES, 14 OUTUBRO ÁS 16h na sala de usos múltiples.

6ºE.P..- MARTES, 7 OUTUBRO ÁS 16h na sala de usos múltiples.

Becas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

 

 

 BOE de data  12/07/2014 ( pinchar para acceder)

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7403.pdf

 

Destinatarios:

 - Axudas para aqueles alumnos que requiran por un periodo da súa escolarización ou o longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou transtorno grave de conducta, ou alumnado afectado por TDAH.

   - Axudas para programas específicos complementarios para alumnado de altas capacidades intelectuales.

 - Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas.

 

Prazo: ata 30 de setembro.  Ler máis

 

 

Distribuir contido
Distribuir contido