Información curso 2015 - 2016

MENÚ ESCOLAR DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES CALENDARIO ESCOLAR Image Map

Preme nas imaxes para ver a información

Magosto

Seguindo a tradicción o Vales Villamarín celebra o Magosto coa colaboración desinteresada das familias. Grazas a todos por facer posible este tipo de actividades.

MAGOSTO EDUCACIÓN INFANTIL 2015

 

Formación para profesorado sobre Síndrome de Asperger

Para poder ofrecer unha verdadeira ensinanza de calidade (de cores) a TODO O o noso alumnado  é fundamental, por unha parte, a formación continuada  do profesorado e, por outra banda, a colaboración e coordinación con asociacións e entidades que traballan en prol da súa educación.

Este martes día 24, ás 16,00 h. temos a sorte de recibir unha charla para o profesorado sobre o Síndrome de Asperger, impartida gratuitamente pola Asocición ASPERGA.

 

Agradecemos sinceramente a súa iniciativa e colaboración.

 

Grazas!

Convocatoria novas axudas para adquisición de material escolar para alumnado de primaria, que non fose beneficiario na convocatoria anterior

Requisitos:

1. Para ser beneficiario desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos:

 a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos, durante o curso escolar 2015/2016, cando se atope nos supostos indicados no artigo 1.1 desta orde

 b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de Subvencións de Galicia

 c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 €.

2. Non poderá solicitar NOVAMENTE esta axuda o alumnado que se acollese ás axudas para a adquisición de material escolar, reguladas pola orde do 25 de agosto de 2015, e reunisen os requisitos establecidos nela, por ser válida a anterior solicitude

 

a vendima 1º

Na aula de cociña, ante a atenta mirada de Virutas os nenos e as nenas de 1º fixeron a súa particular vendima. Velaí a mostra...

 

A VENDIMA 1º

Distribuir contido
Distribuir contido