Avaliación Individualizada dos alumnos e alumnas de 3º curso de Educación Primaria

Nos arquivos adxuntos, dispón de información sobre o procedemento de avaliación individualizada do alumnado de 3º curso de Educación Primaria.

 

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2015-2016

No arquivo adxunto, publícase a resolución definitiva de alumnado admitido para o vindeiro curso 2015_2016.

 

 

IV Xornadas de Formación e Sensibilización sobre Atención a DIVERSIDADE

 

 

Os próximos 29 e 30 de maio, na Aula de Cultura "Xulio Cuns" (Edificio Liceo)de Betanzos, celebraremos as IV Xornadas de Formación e Sensibilización sobre a Atención á Diversidade, dirixidas a docentes, pais e nais e interesados en xeral.

 

 

No arquivo adxunto, tendes acceso ao programa completo das Xornadas:

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN E NOMEAMENTO DE DIRECCIÓN

En cumprimento do disposto no artigo 5º.7 da Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,publícase a proposta de nomeamento dos representantes do claustro e do consello escolar, elixidos en sesión extraordinaria dos respectivos órganos, celebradas o día 7 de abril de 2015.

REPRESENTANTES DO CLAUSTRO

A) Titulares:

     - Dª Pilar Vázquez Rodríguez

     - Dª Antonia Otero Rey

B) Suplentes:

     - Dª Carmen Vázquez Mosteiro

     - Dª Elena Ramos Rodríguez

REPRESENTANTES DO CONSELLO ESCOLAR

C) Titular:

     - Dª Amaya García Sánchez

D) Suplente:

     - D. Francisco Torrado Ares

 

Distribuir contido
Distribuir contido