O CEIP Francisco Vales Villamarín Premio Nacional de Educación do MEC

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ven de conceder os Premios Nacionais de Educación correspondentes ao ano 2014.

O proxecto presentado polo noso centro co título "Atención a la diversidad a través de la sensibilización y la formación permanente. Seguimos o plantamos" acadou o premio no apartado correspondente a INCLUSIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

I festival Santa Cecilia 2014. "A familia en concerto"

Clica na imaxe para ver o programa.

I festival Santa Cecilia 2014. "A familia en concerto"

I FESTIVAL SANTA CECILIA 2014. CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN . "A FAMILIA EN CONCERTO"

Becas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

 

 

 BOE de data  12/07/2014 ( pinchar para acceder)

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7403.pdf

 

Destinatarios:

 - Axudas para aqueles alumnos que requiran por un periodo da súa escolarización ou o longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou transtorno grave de conducta, ou alumnado afectado por TDAH.

   - Axudas para programas específicos complementarios para alumnado de altas capacidades intelectuales.

 - Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas.

 

Prazo: ata 30 de setembro.  Ler máis

 

 

Distribuir contido
Distribuir contido