Becas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

 

 

 BOE de data  12/07/2014 ( pinchar para acceder)

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7403.pdf

 

Destinatarios:

 - Axudas para aqueles alumnos que requiran por un periodo da súa escolarización ou o longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou transtorno grave de conducta, ou alumnado afectado por TDAH.

   - Axudas para programas específicos complementarios para alumnado de altas capacidades intelectuales.

 - Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conducta para familias numerosas.

 

Prazo: ata 30 de setembro.  Ler máis

 

 

Temos colexio novo

TEMOS COLEXIO NOVO
Distribuir contido
Distribuir contido