CUESTIONARIO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Enviado por prof_mvr o Mar, 10/11/2015 - 03:40

CUESTIONARIO CONVIVENCIA ESCOLAR 

Este cuestionario é anónimo e recolle datos dos distintos sectores da comunidade educativa (dirección, profesorado, alumnado, familias e persoal non docente).

 

Para o acceso ao mesmo a dirección facilitará una clave de acceso que tan só poderá ser utilizada NUNHA OCASIÓN. O prazo para cumprimentar o mesmo remata o 30 de novembro.

 

( categories: )

NOVA CONVOCATORIA AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Enviado por prof_mvr o Mar, 10/11/2015 - 03:21

 

 

 Apróbase unha segunda convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinada ao alumnado que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e a aquel que, tendo solicitada a axuda, resultase excluído por unha causa emendable. Máis información en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151110/AnuncioG0164-041115-0002_gl.pdf

O prazo remata 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, e dicir o vindeiro 24 de novembro.

 

 

BOLSAS ACORE EUROPA IV para titulados de Ciclos Medios de FP

Enviado por prof_mvr o Mér, 04/11/2015 - 15:13

O 9 de novembro ábrese o prazo para inscribirse nas Bolsas Acoreuropa IV para titulados de ciclos medios de FP.

Máis información no enderezo http://edu.coruna.es/ga/portada/novas_do_servizo_municipal_de_educacion/bolsas_acoreuropa_iv

 

Aplicación da LOPD na corservacion de datos aportados na Secretaria do centro

Enviado por prof_mvr o Mér, 28/10/2015 - 15:47

En cumprimento da normativa da LOPD, o centro informa do cumprimento por parte do mesmo do seguinte, tal e como reflexa a lexislación nomeada anteriormente:

"El tratamiento de los datos de carácter personal se rige entre otros principios por el de calidad de datos que se establece en el artículo 4 de la LOPD.

En el principio de calidad se incluye el de mínima conservación de los datos de carácter personal, que habrán de ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No obstante, el artículo 8.6 del Reglamento de desarrollo de la LOPD admite que se podrán conservar los datos durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. Para ese supuesto la cancelación deberá producirse mediante el bloqueo de los datos, que sólo estarán a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las citadas responsabilidades, según dispone el artículo 16.3 de la LOPD.

Finalizado dicho plazo los datos deberán destruirse. Sólo podrán conservarse si se disocian previamente o si con carácter excepcional, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decide el mantenimiento íntegro de determinados datos.

El artículo 9.2 del Reglamento de desarrollo de la LOPD establece que, por vía de excepción al principio de mínima conservación, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades de control de las CCAA podrán, previa solicitud del responsable del tratamiento y conforme al procedimiento establecido en sus artículos 157 y 158 acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos, atendidos los valores históricos estadísticos o científicos de acuerdo a las normas a las que se refiere en su apartado anterior, es decir, la legislación que resulte aplicable en cada caso y, en particular, a lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, reguladora de la Función Estadística Pública, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias."

Polo tanto toda aquela documentación aportada que deixou  de ser necesaria ou pertinente para a finalidade para a cal foi recabada non está en posesión do centro.

( categories: )

CALENDARIO EXAMES 1ª AVALIACIÓN CICLOS FORMATIVOS A DISTANCIA CURSO 15-16

Enviado por prof_mvr o Lun, 26/10/2015 - 15:48

No ficheiro adxunto, pódense consultar as datas e horas dos exames da 1ª avaliación dos Ciclos Formativos a Distancia de Xestión Administrativa e Administración e Finanzas

BECAS FUNDACIÓN REPSOL

Enviado por prof_mvr o Lun, 19/10/2015 - 13:27

O mércores 21 de outubro ás 18.30h no auditorio da Refinería Repsol na Coruña (Bens s/n-carretera a Meicende), tivo lugar o acto da entrega da primeira parte das becas da Fundación Repsol.

Os alumnos do noso centro seleccionados na presente convocatoria son:

1. Diego José Buituron Trillo (2º Curso do Ciclo Grao Superior Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma)

2. Esteban Fernández Cajigal (2º Curso do Ciclo Grao medio Sistemas Microinformáticos e Redes)

3. Miguel García Varela (2º Curso do Ciclo Grao Superior Administración de Sistemas Informáticos en Rede)

 

Neste mismo acto, tamén fíxose entrega dos diplomas acreditativos aos alumnos becados no curso anterior:

1. José Aarón Ceán Álvarez (Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma)

2. Tamara Garaboa Mosquera (Administración de Sistemas Informáticos en Rede)

3. Javier Quintela Fernández (Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma)

Nota de Prensa en http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2015/10/22/fundacion-repsol-refineria-entregan-becas/1006443.html

 

HORARIOS TITORIAS DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS/ALUMNOS CURSO 2015-16

Enviado por prof_mvr o Lun, 19/10/2015 - 13:13

Adxunto coas horas de titorias do profesorado para o curso 2015-2016

NORMAS DE CONVIVENCIA aprobadas no Consello Escolar celebrado o 27/10/2015

Enviado por prof_mvr o Ven, 16/10/2015 - 11:18

O longo do presente curso vaise realizar a modificación dos seguintes documentos organizativos:

  • PEC. Proxecto Educativo de Centro
  • NOF. Normas de organización e Funcionamiento (sustitúe o antigo Regulamento de Réxime Interno)
  • Plan de Convivencia

Dentro do NOF e do Plan de convivencia teñen que estar reflexadas as NORMAS DE CONVIVENCIA.

A modificación de ditos documentos é un proceso que pode alargarse o longo do presente curso escolar, pero faise urxente ter actualizadas as normas de convivencia para a súa aplicación no presente curso.

Ditas normas foron aprobadas no CONSELLO ESCOLAR celebrado o 27/10/2015.

No seguinte enderezo web https://sites.google.com/a/fernandowirtz.com/intranet/home/normas-de-convivencia20151027  figuran as mesmas.

 

CALENDARIO AVALIACIÓNS 15-16

Enviado por prof_mvr o Ven, 16/10/2015 - 10:27

Na Comisión de Coordinación Pedagóxica celebrada o mércores 14 de outubro foi aprobado o calendario de avaliacións que figura no adxunto.

Distribuir contido