HORARIO DAS PRESENTACIÓNS DO ALUMNADO CURSO 2015-16 CON AULAS ASIGNADAS

Enviado por prof_mvr o Ven, 28/08/2015 - 14:29

Publicaráse a partires do vindeiro 4 de Setembro

PROBAS LIBRES CICLOS A EXTINGUIR. Secretariado (Loxse)

Enviado por prof_mvr o Ven, 28/08/2015 - 14:03

ORDEN de 8 de mayo de 2015 por la que se convocan pruebas libres de títulos extinguidos de los establecidos al amparo de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo.

O exame de cada módulo consistirá nun exercicio teórico-práctico cunha duración expresada no calendario xa publicado.

Os criterios de avaliación pódense consultar nas programacións adxuntas.

INSTRUCCIÓNS MATRÍCULA CICLOS

Enviado por prof_mvr o Lun, 20/07/2015 - 08:45

INSTRUCCIÓNS:

TODO O ALUMNADO

 1. Resgardo da solicitude de praza.
 2.  Impreso de matrícula debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas (CUBRIR E IMPRIMIR POLAS DÚAS CARAS). É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais no caso dos menores de idade. Marcar claramente, cun X  os campos de elección, especialmente os dos módulos a elixir no caso dos Ciclos de ADULTOS. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS, salvo no caso dos maiores de idade.
 3.  Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné
 4. Dúas fotos tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
 5. OS MENORES DE VINTEOITO anos: Aboar na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-1430-4000-6317 a cantidade de 1,12 € antes de formalizar a matrícula xuntando o resgardo xustificativo do ingreso.

ADEMÁIS DO ANTERIOR O ALUMNADO QUE FIXO A SOLICITUDE NOUTRO CENTRO:

 1. Documentación acreditativa dos estudios realizados. Orixinal e copia para a súa compulsa.
 2. DNI. Orixinal e copia para a súa compulsa
( categories: )

LIBROS DE TEXTO ESO e BACHARELATO Curso 2015-16. CORRECCIÓN EDITORIAL

Enviado por prof_mvr o Lun, 20/07/2015 - 08:39

No adxunto pódense consultar os libros de texto de ESO e Bacharelato para o vindeiro curso.

No adxunto enviado anteriormente, a editorial dos libros de galego de 1º e 3º da ESO non era correcta, ainda que o resto dos datos estaban ben.

Os alumnos con posible exención de francés, aconsellamoslle que no merquen o libro ata consultar coa Xefatura de Estudos.

 

ERRO NO CALENDARIOS EXAMES DE SETEMBRO POR OMISIÓN DUN MÓDULO NAS PROBAS LIBRES

Enviado por prof_mvr o Ven, 17/07/2015 - 08:51

Detectado un erro pola omisión dun módulo no calendario de exámenes de setembro de probas libres do Ciclo de Secretariado, adxuntamos o novo coa corrección oportuna.

ADMISIÓN E MATRICULA PARA OS 2º CURSOS DE ORDINARIO EN CICLOS FORMATIVOS

Enviado por prof_mvr o Lun, 13/07/2015 - 12:55

Todos os alumnos que solicitaron praza no 2º curso de Réxime Ordinario de calquer Ciclo Formativo están admitidos excepto no Ciclo de Administración e Finanzas.

Neste Ciclo (Administración e Finanzas-Réxime Ordinario), están admitidos todos os alumnos do Fernando Wirtz que promocionan de 1º a 2º, os que repiten algún módulo de 2º e os que se mencionan a continuación:

 • Bermúdez Pena, Raquel
 • Campaña Vales, Anuska
 • López Ruiz, David
 • Roca Núñez, Adrián
 • Silva Atahualpa, Esperanza
 • Varela Canosa, Manuel
 • Vilas Ferreiro, Adam

Os non admitidos deben estar pendentes do período de segunda adxudicación por se houbera algunha praza vacante.

A matrícula pódese facer dende o día 14 de Xullo e ata o día 23 de Xullo as 13:00 horas

LIBROS DE TEXTO ESO e BACHARELATO Curso 2015-16

Enviado por prof_mvr o Lun, 13/07/2015 - 06:43

No adxunto pódense consultar os libros de texto de ESO e Bacharelato para o vindeiro curso.

Os alumnos con posible exención de francés, aconsellamoslle que no merquen o libro ata consultar coa Xefatura de Estudos.

HORARIOS CICLOS FORMATIVOS ADULTOS (Presencial e Distancia) CURSO 2015-16

Enviado por prof_mvr o Ven, 10/07/2015 - 14:48

No seguinte adxunto pódense consultar os horarios para os grupos dos réximes de adultos nas modalidades presencial e a distancia.

O alumnado pode consultar os mesmos para evitar incompatibilidades horarias na súa matrícula modular.

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO 2015

Enviado por prof_mvr o Ven, 10/07/2015 - 13:41

 

NO ARQUIVO ADXUNTO PÓDESE CONSULTAR O CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO 2015

ESO

BACHARELATO

E.S.A.-P.C.P.2- MÓDULOS IV E III

FP BASICA

PROBAS LIBRES CICLOS A EXTINGUIR SECRETARIADO (LOXSE) 

Admisión a ciclos formativos. Listaxe provisional de solicitantes. Convocatoria 2015

Enviado por prof_mvr o Mér, 08/07/2015 - 07:19

Publicadas as listaxes provisionais de solicitantes a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

O prazo de reclamación contra estas listaxes abrangue desde o mércores 8 de xullo ata ás 13:00 horas do venres 10 de xullo de 2015.

A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.

Poden consultarse na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.es/fp/node/13009

 

( categories: )
Distribuir contido