Admisión: 2ª adxudicación ordinaria. Convocatoria 2014

Enviado por prof_mvr o Mér, 30/07/2014 - 09:20

Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada, na 2ª adxudicación ordinaria, así como as listaxes de espera aos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade distancia.

http://www.edu.xunta.es/fp/listaxes_2adxudica_ordinaria_admitidos_admision_2014

O prazo de matricula abrangue desde o martes 29 de xullo ata as 13:00 horas do xoves 31 de xullo de 2014

( categories: )

ADMISIÓN CICLOS. Novos servicios en liña.

Enviado por prof_mvr o Sáb, 19/07/2014 - 19:21

No enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/admision-2014-servizos-en-lina tes a posibilidade de efectuar on-line o seguinte:

Todas estas tarefas póden realizarse dende a seguinte aplicación

ACCESO Á APLICACIÓN INFORMÁTICA

Estes servizos soamente estarán dispoñibles nos momentos que corresponda en función das fases do proceso de admisión. Antes de acceder á aplicación informática consulte a información.

IMPRESO MATRÍCULA CICLOS

Enviado por prof_mvr o Ven, 18/07/2014 - 11:57

Adxunto co impreso de matricula para Ciclos Formativos.

INSTRUCCIÓNS:

TODO O ALUMNADO

  1. Resgardo da solicitude de praza.
  2.  Impreso de matrícula debidamente cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas (CUBRIR E IMPRIMIR POLAS DÚAS CARAS). É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos (especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais no caso dos menores de idade. Marcar claramente, cun X  os campos de elección, especialmente os dos módulos a elixir no caso dos Ciclos de ADULTOS. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS, salvo no caso dos maiores de idade.
  3.  Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné
  4. Dúas fotos tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas.
  5. OS MENORES DE VINTEOITO anos: Aboar na conta de Novagaliciabanco nº: ES24-2080-0058-1430-4000-6317 a cantidade de 1,12 € antes de formalizar a matrícula xuntando o resgardo xustificativo do ingreso.

ALUMNADO QUE FIXO A SOLICITUDE NOUTRO CENTRO:

  1. Documentación acreditativa dos estudios realizados. Orixinal e copia para a súa compulsa.
  2. DNI. Orixinal e copia para a súa compulsa

 

( categories: )

1ª ADXUDICACIÓN ORDINARIA

Enviado por prof_mvr o Ven, 18/07/2014 - 10:56

Nos seguintes adxuntos pódense consultar as listaxes da 1ª adxudicación para a matrícula en Ciclos Formativos no noso centro.

CONSELLOS PARA A CONSULTA:

1º En ordinario tan só figuran os alumnos admitidos

2º En adultos, tanto na modalidade presencial como na de distancia, teremos en conta o seguinte:

  • O alumno ten que buscarse en cada un dos módulos que solicitase. 
  • Dentro de cada módulo, ten que buscarse dependendo do sistema de acceso (directo, proba, NEE)

O máis doado e unha vez editado o arquivo PDF, buscarse en todo o documento utilizando a busca do seu DNI (CTRL*F + DNI)

prazo de matricula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o venres 18 de xullo ata as 13:00 horas do xoves 24 de xullo de 2014.

( categories: )

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes de Ciclos Formativos

Enviado por prof_mvr o Xov, 17/07/2014 - 13:58

Publicación das listaxes definitivas de solicitantes da convocatoria ordinaria de admisión para ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.
  
Ao longo do venres 18 de xullo de 2014 publicaranse as listaxes de persoas admitidas en cada ciclo formativo.

O feito de aparecer nas listaxes de solicitudes admitidas NON da dereito á matricula.

Para poder formalizar a matrícula é necesario aparecer nas listaxes de adxudicación en cada Ciclo/Módulo, que serán publicadas o longo do venres 18 de Xullo

( categories: )

HORARIOS CICLOS FORMATIVOS ADULTOS (Presencial e Distancia) CURSO 2014-15

Enviado por prof_mvr o Mar, 15/07/2014 - 17:19

Nos seguintes adxuntos pódense consultar os horarios para os grupos dos réximes de adultos nas modalidades presencial e a distancia.

O alumnado pode consultar os mesmos para evitar incompatibilidades horarias na súa matrícula modular.

EXAMES EXTRAORDINARIOS SETEMBRO 2014. ESO E BACHARELATO

Enviado por prof_mvr o Mar, 15/07/2014 - 10:08

No seguinte adxunto pódense consultar as datas, horas e lugares de celebración dos exames extraordinarios de setembro para ESO e BACHARELATO

CONSORCIO DEL IES FERNANDO WIRTZ CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA TITULADOS DE F.P. GRADO SUPERIOR

Enviado por prof_mvr o Xov, 10/07/2014 - 10:33

INTERESADOS  CONSULTAR E CONTACTAR CON :

_____________________________
María Varela Souto
Paseo de Ronda 47 - 2º andar
15011 A Coruña
Telf. 34 981 167000 ext. 1005
Fax 34 981 167040

 

                            

( categories: )

BOLSAS EUROPA FP- PROXECTO ACOREUROPA III

Enviado por prof_mvr o Xov, 10/07/2014 - 09:55

O Concello da Coruña convoca 50 bolsas para facer prácticas formativas durante nove meses en empresas europeas de Reino Unido, Irlanda, Francia, Austria e Italia.

Estas bolsas están destinadas a Técnicos de F.P. de todos os ciclos formativos de Grao Medio impartidos nos Institutos e CIFP públicos da cidade.

No seguinte adxunto pódese consultar a información completa

( categories: )

BECAS ERASMUS+ Listados

Enviado por prof_mvr o Xov, 10/07/2014 - 09:51

BECAS ERASMUS +

En la página web del OAPEE se ha publicado la Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos por la que se publican los listados de solicitudes aprobadas, rechazadas y no elegibles de Certificados de Consorcios de Movilidad de Educación Superior y la adjudicación inicial de subvenciones de las Acciones de Movilidad de las Instituciones de Educación Superior y Consorcios (Acción Clave 1) correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del Programa Erasmus+ 2014.

Dicha documentación está accesible en el siguiente enlace:

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/resoluciones2014.html

 

 

De las 3 preinscripciones recibidas en el centro para la obtención de una de las becas para la realización de las prácticas en el extranjero, dos de las alumnas de Secretariado  han renunciado  voluntariamente. Un alumno del Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red ha obtenido una de dichas becas con lo que realizará su período de prácticas en el extranjero de septiembre a diciembre de 2014, quedando 2 becas para el período de marzo a junio de 2015.

( categories: )
Distribuir contido