Novidades

 

 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2014/2015

Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/2015 (DOG do 26 de xuño de 2014).

Calendario Escolar Xunta de Galicia 2014/2015

Calendario Escolar IES María Soliño

LIBROS DE TEXTO 

Podes ver a relación de libros de texto para o curso 2014-2015Guay:      ESO      Bacharelato 

 SELECTIVIDADE CONVOCATORIA DE SETEMBRO 2014

Os alumnos/as do centro teñen a súa disposición un servizo de autobuses para a realización das PPAU na súa convocatoria de setembro: saída da Estación de Autobuses de Cangas os días 17, 18 e 19 de setembro ás 07:30 h. Este servizo é gratuito para os asociados á ANPA do centro, mentres que os non socios deberán pagar 20 euros.

Prégase a máxima puntualidade á hora de partida. De existiren dúbidas póñanse en contacto co centro.

 PARADAS DO AUTOBÚS ESCOLAR

Os interasados/as poden consultar as paradas de recollida dos alumnos/as do centro no seguinte enlace:Paradas bus (Cerqueiro/Monbús)

INFORMACIÓN ANPA

A ANPA do IES María Soliño pon á disposición de todos os seus asociados/as o seu blog para manterse informados de todas as novas que afecten á comunidade escolar do centro. Na páxina web do centro e no apartado reservado á ANPA pode accederse ao mesmo.

Animámosvos a participar con todas as suxestións que consideredes oportunas.

Grazas.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

Este curso corresponde realizar eleccións ao Consello Escolar. As datas de celebración das mesmas están fixadas na Resolución do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa (DOG 187, do 1 de outubro de 2014). Celebraranse entre os días 24 e 28 de novembro de 2014, ambos os dous incluídos.

 

 As eleccións son cada dous anos pero só se renova unha parte do Consello Escolar. No noso caso cómpre realizar a renovación dos seguintes membros do consello Escolar:

  • Representantes do profesorado: 4 persoas
  • Representantes do alumnado: 2 persoas
  • Representantes dos pais e nais: 1 persoa.
  • Representante de persoal de administración e servicios: 1

 A organización e supervisión do procedemento de elección dos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral,  que estará integrada pola  directora do centro, un profesor ou profesora, un pai ou nai ou titor legal, un representante do persoal de administración e servizos e un alumno ou alumna, designados os catro últimos por sorteo público no que se preverá a designación de membros suplentes. O sorteo realizarase o venres 24 de outubro, ás 11horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Novas anteriores  
Distribuir contido