Novidades

 

NO CENTRO TEMOS ACTIVIDADES

FINANCIADAS POLO FSE

 

INFORMACIÓN ANPA

A ANPA do IES María Soliño pon á disposición de todos os seus asociados/as o seu blog para manterse informados de todas as novas que afecten á comunidade escolar do centro. Na páxina web do centro e no apartado reservado á ANPA pode accederse ao mesmo.

Animámosvos a participar con todas as suxestións que consideredes oportunas.

Grazas.

REVISTA DA COORDINADORA GALEGA DOS ENDL. A comunidade escolar do IES María Soliño pode achegarse ás novas da Cordinadora Galega dos ENDL a través da súa revista Ollos de auga.

Mantente informado sobre a nosa lingua!!

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2015-2016

Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015-2016

LIBROS DE TEXTO CURSO 2015-2016

Os alumnos/as do centro poden consultar a lista dos libros de texto para o curso 2015-2016: ESO    BACHARELATO

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2015-2016

O IES María Soliño ven de facer públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos do Fondo Solidario de Libros de Texto, así como as existencias, con data de hoxe, dos libros no mencionado fondo. A lista definitiva de libros quedará pechada unha vez rematada a convocatoria de setembro. Pódese acceder á información cliclando nos apartados correspondentes.

 Nota importante: As reclamacións ás listaxes provisionais de admitidos e excluídos poden presentarse na Secretaría do centro os días 08 e 09 de xullo, das 09:00 h.  ás 14:00 h. Tamén na mesma Secretaría se lles informará puntualmente das dúbidas que poida xenerar o proceso.

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2015/2016

A Consellereía de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acaba de publicar no DOG do 1 de setembro de 2015 a convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar no ensino obrigatorio para o curso 2015/2016. Xa que a mencionada orde supón unha ampliación das publicadas no DOG do 1 de xuño de 2015, a mesma abrangue a todo o alumnado da ESO para o vindeiro curso, tanto para os que formalizaron a súa matrícula na convocatoria de xuño como para os que o vaian facer na convocatoria de setembro. Prégase unha lectura atenta da orde da Consellería así como do impreso de solicitude aos que se pode ter acceso nos seguintes links. Na secretaría do centro poden consultar toda a información ao respecto.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2015-2016

Nos arquivos adxuntos poden consultar os interesados/as as listaxes definitivas dos admitidos/as e excluídos/as do mencionado Fondo, así como a listaxe de libros complementarios.

NOTA ACLARATORIA: O centro aínda ten que adquirir os libros complementarios para os alumnos/as aos que non se lles pudo asignar automaticamente todos os libros que lle correspondían por non existiren fondos suficientes no banco de libros do centro. Tan pronto se poida comunicaráselle aos alumnos/as afectados os libros que o centro vai mercar para eles.

 CALENDARIO AVALIACIÓNS CURSO 2015-2016

Os interesados/as poden consultar o calendario de avaliacións do presente curso 2015-2016, aprobado na Comisión de Coordinación Pedagóxica celebrada o 08/10/2015. Hai referencia puntual aos exames de materias pendentes.

 NOVA CONVOCATORIA AXUDA MATERIAL ESCOLAR 2015-2016

ORDE do 6 de novembro de 2015 (Publicada no DOG nº 214 do Martes día 10 de Novembro de 2015)
Neste Centro pode solicitala o alumnado do mesmo matriculado na ESO no curso escolar 2015/16, que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e aquel que, tendo solicitada a dita axuda, resultase excluído por unha causa emendable.
Prazo de presentación de solicitudes: dende o día 11 de novembro ata o 21 de novembro de 2015.
Para solicitar esta axuda a Renda per cápita familiar debe ser igual ou inferior a 5.400 euros.
Non poderá solicitar novamente esta axuda o alumnado que se acollese ás axudas para a adquisición de material escolar reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015 e reunise os requisitos establecidos nela, por ser válida a anterior solicitude.

Para mais información:

  • Na orde da convocatoria.
  • No portal educativo da consellería no seguinte enderezo: http://www.edu.xunta.es
  • Na secretaría do centro.

Arquivos adxuntos:

ADMISIÓN ALUMNOS/AS CURSO 2016-2017

Procedemento para a admisión de alumnos/as curso 2016-2017:

  • Permanencia: o alumnado do IES María Soliño ten dereito de permanencia.
  • Reserva de praza: só para alumnos/as de centros adscritos do 1 ao 15 de febreiro presentaran o anexo I no centro no que están.
  • Solicitude de admisión: o resto do alumnado do 1 ao 29 de marzo deberá presentar o anexo II e o anexo A.

De existiren dúbidas póñanse en contacto coa Secretaría do centro. Información e impresos:

AVISO IMPORTANTE!!

O alumnado que presentou a solicitude en prazo non necesita aportar mais documentación xa que non é necesario baremar en ningún curso xa que coa autorización da inspección quedan admitidos todos os que presentaron a solicitude en prazo. A listaxe provisional de admitidos/as publicarase no centro o día 25 de abril de 2016. As reclamacións contra calquera posible erro na listaxe provisional de admitidos/as presentarase nos 5 días hábiles seguintes.

 MATRÍCULA CURSO 2016-2017: ITINERARIOS ESO-BACHARELATO

Os interesados/as poden consultar nos arquivos adxuntos os itinerarios da ESO  e de BACHARELATO para o curso 2016-2017 aprobados na sesión do Claustro de profesores/as do día 25/02/2016:

Prégase que se consulten as dúbidas na Secretaría do centro ou ben na Xefatura de Estudos.

PROGRAMA IMPORTA

O IES Mª Soliño foi seleccionado para formar parte no proxecto IMPORTA/CLIL+-Proxectos de Movilidade de Educación escolar/Movilidade das persoas por motivos de aprendizaxe(KA1)-encadrado no programa Erasmus+en lingua portuguesa.

O proxecto IMPORTA é un consorcio entre a Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e os seguintes centros nos que se imparte lingua portuguesa: IES MªSoliño, IES de Cacheiras, IES Félix Muriel, IES de Valga, IES de Xelmírez. Co obxectivo de mellorar a competencia lingüística do profesorado de lingua portuguesa, así como o uso das TICs na aula e impulsar a creación de seccións bilingües.

O profesorado seleccionado levará a cabo as seguintes actividades:

  • Curso de formación on line en lingua portuguesa.
  • Curso estructurado de formación en Lisboa.
  • Elaboración de unidades didácticas integradas.

 HORARIO 3ª PROBA DE PENDENTES

Os afectados/as poden consultar o horario da 3ª proba de materias pendentes, a realizar no mes de maio, clicando nos respectivos apartados:

 De existiren dúbidas prégase que se poñan en contacto cos Departamentos Didácticos implicados ou coa Xefatura de Estudos.

AXUDAS FORMACIÓN LINGUAS ESTRANXEIRASAXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2016
Información: edu.xunta.es/axudasle, ou ben no departamenteo de orientación do Centro.

XXXI CERTAME DE POESÍA MARÍA SOLIÑO

O  IES María Soliño convoca o XXXI Certame de poesía que leva o seu nome. Os interesados/as poden consultar as bases do mesmo (categorías, premios, prazo de entrega, etc.) clicando aquí. De existiren dúbidas prégase establecer contacto coa profesora Soledad Robleda no mesmo centro.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016/17

Nos arquivos adxuntos atópase información relativa ao proceso do Fondo solidario de libros de texto, axudas para adquirir libros de texto e para a adquisición de material escolar para o vindeiro curso 2016/17. O prazo de presentación de solicitudes para o alumnado de ESO no centro escolar abrangue do 18/05/2016 ata o 23/05/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Novas anteriores  
Distribuir contido