try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

ADMISIÓN ESO E BACHARELATO 2015/2016

PRAZAS OFERTADAS NO CENTRO:

1º ESO:   29 PRAZAS + 9 NEAE                               1º BACH CC E TT            20 PRAZAS

2º ESO:   26 PRAZAS                                            1º BACH HH CCSS             3 PRAZAS

3º ESO:     2 PRAZAS                                            2º BACH CC E TT             19 PRAZAS

4º ESO:   19 PRAZAS                                            2º BACH HH CC SS          19 PRAZAS

 

Prazos solicitude: 2 DE MARZO ATA O 23 DE MARZO DE 2015

Ver mais información (prazos, normativa, areas de influencia, etc.) no documento adxunto.

CONVOCATORIA PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FP 2015

Con data 23 de febreiro de 2015 publícase no DOG a Orde pola que se convocan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015.

* Grao superior:

Prazo: 23 febreiro - 6 marzo

Mais información

 

* Grao medio:

Prazo: 7 - 20 abril

Mais información

Dia da paz 2015

Sorry, flash is not available.

PRAZO ABERTO PARA A MATRÍCULA DE 2º E 4º DA ESA

Está aberto o prazo para matricularse en 2º e 4º de educación secundaria para persoas adultas en réxime presencial.


O prazo de matrícula é do 8 ao 15 de xaneiro de 2015

A comunidade educativa de Torneiros contra a violencia de xénero

 

Sorry, flash is not available.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR DO IES IRBEIRA DO LOURO

 CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

                                       

 

De conformidade co establecido na Resolución do 19 de setembro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 01/10), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

 A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

      - O Director ou directora do Centro.

      - Un profesor ou profesora.

      - Un pai ou nai ou titor legal.

      - Un alumno ou alumna.

      - Un representante do persoal de administración e servizos

Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo 29 de outubro, ás 11´15 horas.

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

OFERTA DE MÓDULOS VACANTES EN CICLOS FORMATIVOS POLO RÉXIME DE PERSOAS ADULTAS

Listaxe de módulos de ciclos formativos que se imparten no IES Ribeira do Louro polo réxime ordinario e que se ofertan para o réxime de persoas adultas.

 

O prazo de solicitudes rematará o venres día 10 de outubro ás 13 horas.

VER ARQUIVO ADXUNTO

Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2014)

Publicación das listas definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO para maiores de 18 anos.

Ver arquivos

Tribunal 1

Tribunal 2

 

Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2014)

Publicadas as cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria de setembro de 2014), celebradas no IES Ribeira do Louro.

Está aberto o prazo de reclamacións ata o próximo xoves día 25 de setembro.

 

Ver arquivos:

Tribunal 1

Tribunal 2

Distribuir contido