Adxudicación da cafetería do IES Santa Irene

Adxúntase resolución do concurso úblico para a contratación do servizo de xestión da cafetería do IES Santa Irene, no que resultou como adxudicataria a empresa Ayuseri C.B.

Concurso público para a adxudicación da cafetería do IES Santa Irene - CORRECCIÓN DE ERROS

Tal como indica o texto da convocatoria, o prazo de presentación de ofertas foi do 6 ao 17 de xuño de 2016, e non do 2 ao 15 de xullo.

Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado 2016. Listaxes definitivas de alumnado seleccionado e suplente

Xúntanse listaxes definitivas de alumnado seleccionado e suplente, correspondentes ao disposto no artigo 14.6 da Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 28/03/2016), unha vez rematado o prazo establecido no artigo 14.4 desta Orde de convocatoria.

Cualificacións definitivas das probas para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

Publicadas as cualificacións definitivas das probas para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos. Poden verse na seguinte ligazón.

Matrícula Curso 2016/17 - Documentación necesaria

O alumnado externo e o de adultos deberá coller o sobre de matrícula na conserxería do instituto.

Do resto, os alumnos que vaian promocionar recibirán o sobre durante a entraga de notas.

Para formalizar a matrícula, xunto coa documentación que se indica no sobre, o alumnado externo deberá aportar a correspondente CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL de ter superado o curso.

Matrícula Curso 2016/17

O prazo de matrícula para o alumnado que promociona é o do 27 de xuño ao 8 de xullo.

Para axilizar o proceso, a matrícula distribuirase do seguinte xeito:

Diúrno:

- Alumnado da ESO: 27, 28 e 29 de xuño

- Alumnado de Bacharelato: do 1 ao 8 de xullo

Adultos:

- ESA e Bacharelato: do 1 ao 8 de xullo

Cualificacións provisionais das probas para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos

Publicadas as cualificacións provisionais das probas para a obtención de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos. Poden verse na seguinte ligazón.

Actividades de formación en linguas estranxeiras alumnado 2016. Listaxes de alumnado seleccionado e suplente

Xúntanse listaxes correspondentes ao disposto no artigo 14.3 da Orde do 14 de marzo de 2016 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva. (DOG do 28/03/2016), unha vez rematado o prazo establecido no artigo 14.2 desta Orde de convocatoria.

Premios acadados polo IES Santa Irene

No certame "Cooperativismo no ensino 2016" o IES Santa Irene acadou os seguintes premios:

  • Categoría E (1º ciclo de ESO): PREMIO AO MELLOR TRABALLO

"A auga no espazo e no tempo", realizado por alumnos de 1º de ESO, e dirixido polas profesoras Inma Peniza e Nieves Velázquez.

Concurso público para a adxudicación da cafetería do IES Santa Irene

Convócase concurso público para a xestión da cafetería do IES Santa Irene. O prazo para a presentación das propostas é do 2 ao 15 de xullo, ambos incluidos. A información, especificacións técnicas e instruccións da Consellería se atopan no documento adxunto.

Distribuir contido